nr 04, årgång 2005

FORSKNING

 • Förbättra är att ändra på rätt saker

  Det är inte självklart att något blir bättre av ett förändringsarbete. Tyvärr. Men sjuksköterskan Jesper Olsson vet hur det går till att göra vården bättre för patienterna. Han har doktorerat på förändringsarbete inom svensk sjukvård.
 • Både uppmärksamhet och maktlöshet i vårdplaneringsmötet

  Äldre och sjuka kvinnor upplever både positiv uppmärksamhet och maktlöshet under själva vårdplaneringsmötet. Varför det är så berättar Eva Efraimsson i sin avhandling, som innehåller den första svenska studien om kommunikationen på ett sådant möte.
 • Ansiktslös vård försvårar väntan på ledbyte

  En fruktlös kamp mot ett ansiktslöst system. I så hårda ordalag beskriver sjuksköterskan Mats Sjöling i sin doktorsavhandling, hur patienter som står på kölista för ledoperation upplever sin situation.
 • Dålig sömn - ett stort problem för vården

  Störd sömn är ett stort problem i vården, både för skiftarbetande personal, i omvårdnaden och i den medicinska behandlingen av patienter. Det menar sjuksköterskan och forskaren Mirjam Ekstedt. Vården måste se över sina rutiner och ge en mer samlad hjälp till patienterna och bland annat erbjuda kognitiv beteendeterapi.
 • Dålig sömn plågar utbrända

  Sjuksköterskan Mirjam Ekstedt har nyligen lagt fram en avhandling som visar på ett tydligt samband mellan sömnproblem och utbrändhet. Dessutom har hon tagit fram kognitiva behandlingsmetoder för att hjälpa patienter med sömnproblem.

PORTRÄTT

 • Sjuksköterska utan gränser

  Anneli Eriksson är nybliven ordförande i Läkare utan gränser. Den första sjuksköterskan på posten. Det ser hon som ett erkännande av sjuksköterskornas roll i organisationen.

REPORTAGE

 • Ut ur isoleringen

  Lindängelunds äldreboende i Malmö är landets första för döva och dövblinda. För de boende har det inneburit ett stort steg ut ur isolering. För personalen har det blivit ett möte med en helt ny kultur.
 • Bojkotten mot Nestlé fortsätter

  Sedan slutet av 1970-talet har det i cirka 20 länder, däribland Sverige, pågått en bojkott mot Nestlé som säljer nära hälften av all barnmat i världen. En av de organisationer som stödjer denna bojkott är SSF. Skälet för att företaget fortlöpande gör sig skyldigt till brott mot WHO-koden.
 • Rosengrenska Stiftelsen - ser dem som inte får synas

  Ingen sjukhuslukt, inga vita rockar och inga datorer att föra journaler i. Men ett 50-tal patienter som väntar på att få vård. I en byggnad någonstans i Göteborg håller några sjuksköterskor coh läkare mottagning. De tillhör Rosengrenska stiftelsen, ett nätverk som ger vård till flyktingar som inte kan, eller vågar, uppsöka de vanliga sjuksköterskorna och vårdcentralerna.