nr 04, årgång 2004

FORSKNING

 • Våga tala om döden

  Hennes forskning har fått stor internationell uppmärksamhet. Det kunde inte sjuksköterskan Ulrica Kreicbergs i sin vildaste fantasi föreställa sig när hon efter några år på golvet började forska om föräldrar som hade förlorat sina barn i cancer. Att ingen förälder ångrar att de har talat om döden med sitt barn och att föräldrar mår dåligt i många år av att deras barn fick otillräcklig smärtlindring och av personalen inte var med när barnet dog, är viktiga budskap till sjukvården.
 • Äldre äter medicin i onödan

  Äldre patienter får medicin mot depression och hjärtsjukdomar i onödan. Dessutom äter sju av tio äldre patienter inte mediciner på det sätt som de blivit ordinerade. Det visar Johanna Ulfvarssons avhandling. Sjuksköterskorna måste bli mycket aktivare när det gäller hanteringen av läkemedel, betonar hon.
 • Kärlek drivkraft bakom anhörigvård

  Var femte person över 75 vårdar en anhörig - och en majoritet av dem är män. - Det var en av de saker som förvånade mig, säger forskaren Anna Ekwall. Dessutom trivdes många män i rollen som anhörigvårdare.

PORTRÄTT

 • I Tanzania på praktik

  Skådespelaren och clownen Jessica Ann Walker ville ha en fast inkomst och valde sjuksköterskans yrke. På praktiken hamnade hon nyligen i Tanzania - och planerar redan att åka tillbaka.

REPORTAGE

 • Från vårdare till vårdad

  Det har gått 12 år sedan Lasse Hellgren tvingades lämna sitt arbete som medicinskt ansvarig sjuksköterska i Nödinge. I en motorcykelolycka bröt han ryggen och blev förlamad i benen. Här hans berättelse om hur det var att hamna i rollen som svårt sjuk patient, det stöd han hade önskat från vårdpersonalen och den starka livsglädje han känner idag.
 • Video omvårdnadsknep i tryckkammaren

  Patienterna kliver in i en stålcylinder, förses med syrgasmask och sänks ned på "djupt vatten". I två timmar får de sitta och andas under uppsikt av personalen. Obehagligt? - Nej, möjligen lite enahanda... om det inte vore för videofilmerna, säger Joakim Trogen, avdelningsföreståndare för Östra sjukhusets tryckkammare.
 • "Luftombyte" som kompetensutveckling

  För tredje gången arbetar Pyttan Brinck på Grönland, där lägre tempo och naturupplevelser lugnar själen. - Jag lyssnar bättre på mina patienter här.
 • Yrke i utveckling - Akutinsatser ersätter förebyggande vård

  Ordspråket "Det var bättre förr" stämmer bra på distriktssköterskans arbetsvillkor. Förebyggande hälsovård har fått ge plats för akututryckningar. Och Ädelreformen med två huvudmän har ställt till problem för distriktssköterskorna. På de ställen där man arbetar mer "som förr" fungerar oftast vården bättre menar Riksföreningen för distriktssköterskor.
 • Kunskap och inspiration - från Lust&Kunskap - Sjuksköterskedagarna 2004

  Under två dagar i månadsskiftet september-oktober 2004 samlades 800 sjuksköterskor till två intensiva Lust&Kunskaps-dagar i Linköping. Ett tjugotal seminarier, ett tiotal workshops och en handfull föreläsningar som tillsammans gav en bra bild av aktuella omvårdnadsfrågor.