Nummer 3/2018

Viktigt med delaktighet vid långvarig sjukdom

Det här är en sammanfattning av artikeln. Den fullständiga texten finns i tidningen. Tidningen ingår i medlemskapet i Svensk sjuksköterskeförening. Du kan också prenumerera på tidningen.

Personer som drabbas av KOL eller kronisk hjärtsvikt kommer att ha en långvarig relation till primärvården. Det är viktigt att de är delaktiga i vården och det kan ske genom dialog, kunskap och planering och förutsättningar för egenvård.
Nu finns ett sätt att mäta delaktigheten på ett tillförlitligt sätt, visar distriktssköterskan Kristina Luhr i sin avhandling.

– Det blir allt fler personer med långvariga tillstånd och vårdcentraler och primärvård har huvudrollen i de flestas vård. En nyckel för att kunna hjälpa och förstå patienterna bättre är att ge förutsättningar för delaktighet, säger Kristina Luhr.

Hon har både som närstående och patient reagerat över bristen på delaktighet. Ibland har det funnits organisatoriska skäl och ibland handlar det om hur individer agerar.

Hur kan man mäta om en patient upplever delaktighet i sin vård?

Kristina Luhr använde sig av ett instrument som var under utveckling av bitr professon Ann Catrine Eldh. Instrumentet kallas 4P (patient preferences for patient participation). Det är ett frågeformulär som innehåller tolv påståenden där patienten kryssar i på en fyrgradig skala. Det tar bara några minuter att göra. Påståendena handlar om vilken slags delaktighet patienten önskar ha i framtiden och hon får också utvärdera hur hon upplevt delaktigheten fram till nu.

Kristina Luhr kommer att fortsätta forska om patientdelaktighet. Hon tycker att 4P är ett bra instrument som också kan användas kliniskt.

Om artikeln
Av Charlotte Cronquist
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 3/18 sid 40–41