Nummer 3/2018

Växjö – Kina tur och retur

Det här är en sammanfattning av artikeln. Den fullständiga texten finns i tidningen. Tidningen ingår i medlemskapet i Svensk sjuksköterskeförening. Du kan också prenumerera på tidningen.

Tillfälligheter gjorde att Mikael Rask inbjöds att följa med en doktorand till Kina. Det blev starten på spännande samarbeten med flera kinesiska universitet och sjukhus. I dag är han gästprofessor vid tre kinesiska universitet. I forskningen använder han sin mångåriga erfarenhet som psykiatrisjuksköterska.

Mikael Rask är psykiatrisjuksköterska i grunden och är numera universitetslektor vid institutionen för hälso- och vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet i Växjö.

Där har han bland annat varit med om att utveckla ett frågeformulär, Vårdande och stödjande Växjö – Kina tur och retur Interaktioner, eller Verbal and Social Interactions, VSI. Det kan användas både som stöd vid samtal och som forskningsinstrument.

Detta intresserade forskarna i Fuzhou.

Han konstaterar att om forskare i Kina förstår hans teoretiska modell, utifrån att en svensk har formulerat sig på engelska och sedan blivit översatt till kinesiska – då ligger det nog något i tankegångarna.

Han reser till Kina två gånger per år och är nu gästprofessor vid tre kinesiska universitet och samarbetar dessutom med ett stort universitetssjukhus i Shanghai. Två av universiteten – dock inte den psykiatriska vården – är inriktade på TCM, traditionell kinesisk medicin som är lika etablerad som den västerländska. TCM innebär bland annat akupunktur, naturläkemedel, massage och moxa – ett ämne som värms upp och stimulerar energilinjerna några cm från huden.

Om artikeln
Av Helena Östlund
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 3/18 sid 6–9