Nummer 3/2018

Värdegrunden är viktig i varje möte

Det här är en sammanfattning av artikeln. Den fullständiga texten finns i tidningen. Tidningen ingår i medlemskapet i Svensk sjuksköterskeförening. Du kan också prenumerera på tidningen.

– Värdegrunden för omvårdnad är idag viktigare än någonsin, konstaterar Cecilia Lundmark, en av talarna på Sjuksköterskedagarna. Nu när vi möter allt fler svårt sjuka patienter, när vården får mer att göra, innehåller mer teknik och det som tidigare var prioriteringar nu kan tyckas vara ransoneringar.

När vården förändras behöver jag ta ställning till det jag gör som sjuksköterska. Detta eftersom varje möte med patienter och närstående innehåller etiska dimensioner.

Cecilia Lundmark kommer att prata under rubriken ”Värdegrund och reflektion för god omvårdnad”.

– Hur ska vi förhålla oss till vår egen inre etiska kompass och kunna känna att det vi gör har ett värde för den enskilda patienten?, frågar hon. Att kunna se att det jag gör är gott och att jag tar ett professionellt ansvar.

Hon menar att värdegrunden har stor betydelse för varje enskild sjuksköterska i förhållande till patient och närstående. Det är viktigt för att kunna säkra omvårdnadens kvalitet, säger hon.

Cecilia Lundmark pekar också på att det är viktigt att få möjligheter till reflektion, vi behöver reflektera tillsammans med andra över vad vi gör. Vi behöver få bekräftelse på att vi har handlat rätt eller prata om det som känns fel. Att dela det med andra har stor betydelse och innebär en lärandeprocess.

Om artikeln
Av Marareta Andersson
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 3/18 sid 33