Nummer 3/2018

Många förstår inte den information de får efter dagkirurgi

Det här är en sammanfattning av artikeln. Den fullständiga texten finns i tidningen. Tidningen ingår i medlemskapet i Svensk sjuksköterskeförening. Du kan också prenumerera på tidningen.

I Sverige genomförs cirka 1,5 miljoner dagkirurgiska ingrepp på vuxna personer årligen. Men hur är det att komma hem efter en operation och vad påverkar återhämtningen?
– Det finns en klar koppling mellan att patienten förstår den hälsoinformation hen får och hens återhämtning, säger Ulrica Nilsson och Karuna Dahlberg, forskare som är verksamma vid universitetet i Örebro.

När patienterna vistas hemma är de i första hand hänvisade till den hälsoinformation de fått på sjukhuset och till de dokument de har fått med sig hem. Men frågan är: kan patienterna ta till sig informationen? Har de fått tillräckligt mycket, för lite, eller för mycket information för att kunna hantera vardagen hemma? Bidrar den hälsoinformation de har fått till att patienterna kan ta hand om sin egen återhämtning efter operationen? Bidrar den till att de förstår vad de kan eller ska göra om någon komplikation tillstöter? Kan de avgöra vad som är ett normalt återhämtningsförlopp?

För att ta reda på detta har forskarna skapat en eHälsolösning som sätter patienten i centrum och fokuserar på hur hen mår och om och när behov av stöd från sjukvården finns. En viktig del i detta är en app till smarttelefoner som patienter själva kan använda för att bedöma hur de mår, dag för dag, tiden efter operationen. Med hjälp av denna är det möjligt att se hur patienten återhämtar sig. Men inte bara det, genom informationen patienterna själva rapporterar in, kan sedan sjukvården utvärdera vilka metoder, mediciner etc. som fungerar bra eller inte.

Om artikeln
Av Charlotte Cronquist
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 3/18 sid 28-31