Nummer 3/2018

Livet för unga efter cancersjukdom

Det här är en sammanfattning av artikeln. Den fullständiga texten finns i tidningen. Tidningen ingår i medlemskapet i Svensk sjuksköterskeförening. Du kan också prenumerera på tidningen.

Prata med unga vuxna canceröverlevare om sex, ärr och hur de mår.
– De kan tycka det är svårt att ta upp ämnena och vill att vi i sjukvården gör det, säger Maria Olsson i en avhandling om livet efter cancersjukdom.

Maria Olsson vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset har gjort fokusgruppsintervjuer och en webbaserad enkätundersökning med unga canceröverlevare mellan 15 och 29 år.

Resultatet av fokusgruppsintervjuerna visar att de behöver behandling i en miljö som är anpassad efter deras ålder. I vården upplever de sig vara på fel plats, antingen bland skrikande småbarn eller med äldre som pratar om sådant som ungdomarna tycker är ointressant. De unga vill bli sedda och möta professionella i vården som är personliga. De har behov av psykosocialt stöd under och efter behandlingen och att få kunskap i frågor kring sexualitet och fertilitet.

I Sverige behandlas unga med cancer inom barnsjukvården tills de fyller 18 år, därefter på vuxenavdelningar. En idé som förespråkats av unga själva är att samla ungdomar och unga vuxna under samma vårdtak.

– Unga med cancer har särskilda behov under och efter sin behandling. De behöver kunskap och stöd för att sköta sin behandling till exempel med hormoner, ha förebilder och hjälp att planera inför framtiden. Precis som ungdomarna i denna studie har flera tidigare studier betonat vikten av egna avdelningar. Sådana finns redan i England till exempel, säger Maria Olsson.

Ett område de intervjuade ungdomarna i fokusgruppen talade om var frågor om sexualitet och att det är något man inte pratar om i vården. De unga önskar kunskap om behandlingen och konsekvenserna av den. De tog inte själva upp ämnet, men uppskattade om personalen gjorde det.

 

Om artikeln
Av Pia Vingros
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 3/18 sid 14–17