Nummer 3/2018

Hinder för god palliativ vård på akutsjukhusen

Det här är en sammanfattning av artikeln. Den fullständiga texten finns i tidningen. Tidningen ingår i medlemskapet i Svensk sjuksköterskeförening. Du kan också prenumerera på tidningen.

Hög arbetsbelastning, dålig kommunikation och otillräckligt teamarbete.
Det är viktiga hinder för att personalen vid akutsjukhusen ska kunna bedriva en god palliativ vård. Det visar Susanne Lind i sin avhandling, där hon beskriver sitt försök att implementera kunskapsbaserad palliativ vård inom akutsjukvården.

Palliativ vård förutsätter att det finns ett teamarbete, betonar Susanne Lind. Det rör sig om en komplicerad vårdform, där patienternas skiftande behov och mötet med närstående kräver kunskaper inom olika professioner. Därför är det viktigt att kommunikationen fungerar mellan teamets olika medlemmar.

– Problemet inom akutsjukvården idag är att man har fullt sjå med att upprätthålla den basala omvårdnaden.

Det är också svårt att skapa ett fungerande team när så mycket av bemanningen vilar på inhyrda sjuksköterskor och när personalomsättningen är stor.

I sin avhandling beskriver Susanne Lind vilka faktorer som kan ha påverkat resultatet negativt.

En viktig faktor är ledarskapet som i många fall är otydligt. Ett bra och stödjande ledarskap är viktigt för att en implementering ska lyckas.

Sammanfattningsvis menar hon att den palliativa vården behöver förbättras inom akutsjukvården och då är teamarbetet och kommunikationen i arbetsgruppen centrala delar.

Om artikeln
Av Margareta Andersson
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 3/18 sid 22–25