Nummer 3/2018

”En dröm att få omsätta min forskning i praktiken”

Det här är en sammanfattning av artikeln. Den fullständiga texten finns i tidningen. Tidningen ingår i medlemskapet i Svensk sjuksköterskeförening. Du kan också prenumerera på tidningen.

För två år sedan lade Sofi Nordmark fram sin doktorsavhandling om samordnad vårdplanering vid Luleå tekniska universitet. Tack vare en ny lag arbetar hon i dag med att implementera sin egen forskning i region Norrbotten.

Patienter som inte kan lämna sjukhuset trots att de är utskrivningsklara är ett stort problem för sjukvården. För att råda bot på det infördes en ny lag från januari i år om samverkan vid utskrivning. En del av förarbetet till lagen bygger på Sofi Nordmarks forskning.

Ansvaret för samordningen av vårdplaneringen flyttas med den nya lagstiftningen över till hälsocentralerna, där en fast vårdkontakt med samordningsansvar utses. I Norrbotten är det i de allra flesta fall en sjuksköterska.

Nu arbetar Sofi Nordmark som verksamhetsstrateg och projektledare för ”Min plan” vid region Norrbotten för att införa de förändringar som lagen kräver.

– Jag är så glad att min arbetsgivare satsade på att använda min forskning i praktiken och nyttja hela min kompetens. Det har visat sig lönsamt ekonomiskt också.

Minskar vi antalet utskrivningsklara patienter från sjukhuset är det en enorm samhällsekonomisk besparing som också gör att vi kan behandla fler. Samtidigt som den enskilde får en trygg och säker övergång mellan olika vårdnivåer och ett ökat medinflytande

Om artikeln
Av Ann-Katrin Öhman
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 3/18 sid 26–27