Nummer 3/2017

Spelet om den personcentrerade vården

Personcentrerad vård är ordet på allas läppar. Men fortfarande saknar många sjuksköterskor kunskap om vad den egentligen innebär. Lagom till Almedalsveckan i juli lanserar därför Centrum för personcentrerad vård i Göteborg (GPCC) ett spel (som går att laddas ner som en app) om personcentrerad vård.

– Syftet med spelet är att sprida kunskap och att låta spelarna själva pröva att arbeta personcentrerat och förstå vad det är, säger Irma Lindström Kjellberg, som är utbildnings- och implementeringsansvarig på GPCC .

Det handlar om hur vården ska organiseras så att personen med en sjukdom står i centrum, och inte själva diagnosen. Hur hälso- och sjukvården ska kunna se till patientens bästa, minska hennes lidande. 

Så hur kan man konkret göra det lättare att arbeta personcentrerat och samtidigt sprida kunskap om modellen? Ett svar är PCV-spelet, där spelarna själva får pröva att arbeta personcentrerat, antingen i rollen som ”vårdintresserad” eller som någon som arbetar i vården.

I spelet får spelaren möta en rad situationer, till exempel på sjukhuset, i en persons hem, i fikarummet och där möta en rad personer och situationer som spelaren ska förhålla sig till.

– Det viktigaste budskapet i spelet är lyssnandet och att fundera på: Vad är en patientberättelse? Hur skapar jag partnerskap med en patient? Vad tycker jag och mina kolleger om vården? Personal är så snabb på att ställa ledande frågor och lyssnar för dåligt. Det handlar inte om ovilja, utan är en kulturfråga. Genom spelet kan spelarna reflektera kring den personcentrerade vården men också rutiner och arbetssätt, helt enkelt kulturen i hälso- och sjukvården.

Om artikeln
Av Charlotte Cronquist
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 3/17 sid 32–33

Det här är en sammanfattning av artikeln. Den fullständiga texten finns i tidningen. Tidningen ingår i medlemskapet i Svensk sjuksköterskeförening. Du kan också prenumerera på tidningen.