Nummer 3/2014

Mer civilkurage

201403sid5.jpg

Flera yrkesgrupper, bland dem sjuksköterskor, läkare och barnmorskor, har visat civilkurage och stått upp för människors lika värde när de protesterat mot Sverigedemokraternas besök på deras respektive arbetsplatser.

Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson kallade den 1 juli för ”en skammens dag” när han höll tal i Almedalen i fjol. Det var den dag som Riksdagen beslutat att papperslösa personer fick rätt till subventionerad sjuk- och tandvård. I talet försökte Åkesson skapa motsättningar mellan olika grupper genom att ställa papperslösas rätt till vård mot pensionärers behov av vård.

Det är inte enbart papperslösa personers rätt till vård som Sverigedemokraterna blir upprörda över. De ogillar också att personer som söker vård, inte enbart papperslösa utan alla personer, har rätt till tolk. Deras åsikt är att den som behöver tolk ska bekosta detta själv. Förutom att det är diskriminerande är det ett hot mot patientsäkerheten. Om patienter inte förstår, eller kan bli förstådda av vårdpersonalen, därför att de inte har råd med tolk kan allvarliga fel och missförstånd uppstå.

Förutom att Sverigedemokraterna hetsar mot vad de anser vara en för hög invandring, respekterar de inte och förstår inte att av alla som kommit till Sverige är det många som är oumbärliga för vården och äldreomsorgen. Ett konkret exempel är att hälften av alla de legitimationer som Socialstyrelsen utfärdar till läkare varje år ges till en person som är utbildad i ett annat land än Sverige.

I vårdprofessionernas etiska koder ingår att vårdpersonalen ska ha patientens hälsa som det främsta målet och aldrig frångå principen om människors lika värde. Eftersom Sverigedemokraternas politik inte respekterar människors lika värde är det uppenbart att den går stick i stäv med vårdprofessionernas etik och värdegrund. Redan år 2009 uttalade 17 av vårdprofessionernas nationella organisationer i ett gemensamt ställningstagande att vårdprofessionella ska agera och ge sitt stöd för alla människors rätt till vård.

Idag sprider sig civilkuraget! I ett öppet brev som undertecknats av fler än 250 vårdanställda vid Skånes universitetssjukhus, Malmö, ges en målande beskrivning av hur grundläggande denna rätt till vård är för alla människor: ”På en akutmottagning finns det inget utrymme för Åkessons politik, att dela upp människor efter deras kultur och religion. När larmet går så jobbar vi tillsammans, någonting annat hade inte fungerat. Vi vet vad det innebär att hålla ihop. När en patient kommer in frågar vi inte om hon är muslim eller kristen, eller om hon är ”papperslös”. Vi gör ingen skillnad på människor.”

Även i Umeå protesterade läkare, psykologer och sjuksköterskor när Jimmy Åkesson skulle besöka den geriatriska kliniken. För sina protester blev de hotade med uppsägning av landstingets säkerhetsansvariga. Svaret blev ett öppet brev till landstingsdirektören där de bland annat skriver att de alltid kommer att stå upp för antirasistiska värderingar och att de har en demokratisk rätt att yttra dessa på sin arbetsplats, sitt sjukhus. Det blev tydligt att kamp mot rasism går hand i hand med kamp för yttrandefrihet.