nr 03, årgång 2014

LEDARE

 • Mer civilkurage

  Flera yrkesgrupper, bland dem sjuksköterskor, läkare och barnmorskor, har visat civilkurage och stått upp för människors lika värde när de protesterat mot Sverigedemokraternas besök på deras respektive arbetsplatser.

FORSKNING

 • Samtal kan förändra patientens livsstil

  När patienter får råd om livsstilsförändringar kommer upp till hälften av dem att följa dem. Men det är knappt en tredjedel av dem som kommer i kontakt med sjukvården som får sådana råd. Många upplever att tiden inte räcker till för hälsofrämjande arbete. Men om sjuksköterskor blir medvetna om att det ibland räcker med att se patienten och lyssna på vad hon säger för att få henne att bli intresserad av sin hälsa och börja ta ansvar för den, så kan det kännas lättare säger Elisabeth Brobeck.
 • Beslutet att ge eller avstå behandling

  Kommer patienten att bli piggare och få leva lite längre? Eller kommer det att bli tvärtom, så att patienten tappar all ork och dör tidigare än nödvändigt? Det är svårt att bedöma när cellgifter gör mer skada än nytta för patienter med obotlig cancer. Onkologisjuksköterskan Ulla Näppä har i sin avhandling tagit fram ett verktyg som kan ge stöd i ett svårt beslut.
 • Riskgrupp i sjukdomens skugga

  Informella vårdare till närstående drar ofta ett tungt lass och riskerar därför att själva bli sjuka. Deras vardag präglas av både fysiska och psykiska påfrestningar. För att underlätta situationen måste kommunikationen med vården och stödet till de anhöriga bli bättre. Det konstaterar Elisabeth Liedström i sin avhandling om livssituationen för informella vårdgivare.
 • Tillbaka till jobbet efter bröstcancer

  De flesta kvinnor som får bröstcancer återhämtar sig bra. Men det finns en grupp som har sämre livskvalitet och som inte återgår till arbete i samma utsträckning som innan diagnosen. Dessa kvinnor behöver vården uppmärksamma och stödja.

PORTRÄTT

 • Tina vill skapa nya roller för sjuksköterskan

  Hennes anfader förde in den lutherska läran i Bohuslän. Kanske är det därför Tina Arvidsdotter inte är rädd för utmaningar. Tvärtom får hon energi av motstånd. Det kan behövas. För hon vill skapa nya yrkesroller för sjuksköterskan. Gärna med tillskott från komplementär medicin.

REPORTAGE

 • Appar i vården ger patienten större inflytande

  Alla vill ha appar i vården nu, men för att tekniken ska vara meningsfull och skapa trygghet är det viktigt att appen utvecklas i samarbete med patienter och personal, att den innehåller interaktiv kontakt mellan patient och vårdare och att den kan fungera som ett beslutsunderlag. Det menar sjuksköterskan och forskaren Yvonne Wengström, som arbetar med flera projekt där man utvecklar och testar den nya tekniken inom bland annat cancervård och hemsjukvård.
 • Ingen motsats mellan teknik och god omvårdnad

  Anette Forss forskar om teknik och omvårdnad utifrån ett mer teknikfilosofiskt perspektiv. Det är viktigt att se att tekniken inte behöver vara bra eller dålig och att det inte innebär dålig omvårdnad att fokusera på tekniken en stund, menar hon. – Sjuksköterskor måste förstå att tekniken kan användas på olika sätt. Då kan den bli ett bra redskap i vården.
 • Ny app i kommunal hemsjukvård

  Örebro kommun har testat en ny app där nyinskrivna äldre patienter inom hemsjukvården regelbundet kan rapportera besvär via en läsplatta. De får sedan stöd via evidensbaserade råd i appen eller av sin sjuksköterska.
 • Håll koll på tekniken!

  Den tekniska utvecklingen inom hälso- och sjukvården kommer gå allt snabbare. För att inte förlora kärnan i omvårdnaden måste sjuksköterskor arbeta för att tekniken verkligen är användarvänlig och värna de etiska aspekterna. Det är dags att ta steget från omvårdnadsteknikens barndom och in i en upprorisk tonårsperiod, menar Doris Bohman.
 • Salutogent synsätt ger bättre demensvård

  Arbetet blir roligare. Vårdtagarna blir nöjdare. En viktig insats är kunskap om personen i ett helhetsperspektiv, tid och engagemang. Kerstin Ring, specialistsjuksköterska inom området demens har utvecklat en metod för bättre vård av personer med svår demenssjukdom där man utgår från hur personen vill ha det för att må väl.
 • Den professionella sjuksköterskan

  Sjuksköterskor behöver ta en tydligare plats i vården och lyfta upp omvårdnadens roll. Det menar vårdchef Lena Sharp som är en av talarna på Sjuksköterskedagarna. Då är det viktigt att ha chefens stöd, men också att själv vilja utveckla sin kompetens, menar hon, och berättar om den tydliga kompetenstrappa som finns inom hennes egen verksamhet, där klinisk erfarenhet och akademisk utbildning kopplas till arbetsuppgifter och indirekt till löneutveckling.

KRÖNIKA

 • Vinnande grävande

  Det är få lärosäten där lärarna har kunskap om nationella kvalitetsregister och därför ses det ännu inte som en naturlig del i utbildningen att använda dessa data för att arbeta med förbättringar i vården. Dags att läsa på alltså!
 • Akademisk grund för vårdande

  Teori och teoretiska grunder innebär att man får stabil kunskapsgrund, vetenskaplig öppenhet i tänkandet och bildning. Älska teori, vetenskap, och kunskap och älska yrkets möjlighet att göra gott för medmänniskor!