nr 03, årgång 2012

LEDARE

 • Vem vill bli sjuksköterska?

  Nu säger sjuksköterskestudenterna ifrån. De har startat ett löneuppror och kräver 24 000 kronor i månaden. De har goda argument. Sjuksköterskornas kunskap är felvärderad. En sjuksköterska tjänar i genomsnitt 26 600 kronor i månaden. En högskoleingenjör med lika lång utbildning tjänar drygt 10 000 kronor mer. Arbetsgivaren i vården borde lyssna på tekniksektorns recept om hur rekryteringen av ungdomar lyckas. Höjda löner och bättre villkor för både grund – och specialistutbilda sjuksköterskor är en förutsättning för att locka ungdomar till vårt yrke.

FORSKNING

 • Dålig kunskap om MRSA

  Kunskapen om multiresistenta bakterier, smittvägar och hygienrutiner är inte så bra som man kan önska bland landets sjuksköterskor. Det kommer sjuksköterskan Maria Lindberg fram till i sin avhandling. Det påverkar bemötandet av patienter på ett negativt sätt och ökar risken för att multiresistenta bakterier ska spridas
 • Att leva med ett ständigt skamfullt sug

  – Trots att jag arbetat så länge med människor som missbrukar blev jag ändå överraskad över hur stort deras lidande och självförakt faktiskt är. Det säger psykiatrisjuksköterskan Anna Thurang, som nyligen lagt fram en avhandling om alkoholberoende patienter. Målet har varit att få ökad förståelse för alkoholberoende människors vardag och vilken vård de själva tycker är bra.
 • Den nya bilden av hjärtinfarkt

  Knappt hälften av hjärtinfarktspatienterna insjuknar i ”klassiska” symtom med plötsliga svåra bröstsmärtor. Symtomen varierar och kvinnor och män har i stort sett likadana symtom. Det framkommer av en doktorsavhandling med hjärtinfarktspatienter från hela landet.
 • Leta riskfaktorer för smärta

  Låg socioekonomisk status och utmattning är två riskfaktorer för smärta. De påverkar troligen också patienternas möjligheter att tillfriskna eftersom de blir passiva. Det konstaterar psykologen Johanna Thomtén i sin avhandling.
 • Dagbok från intensivvården

  Det är först ett par månader efter sjukhusvistelsen, när alla de fysiska men har börjat ge med sig, som patienter som har intensivvårdats drabbas av de psykosociala biverkningarna. Att då ha tillgång till en dagbok från tiden på sjukhuset är ett viktigt verktyg när trauman ska bearbetas och minnesluckor fyllas i.

PORTRÄTT

 • Han tar strid för de utsatta barnen

  Först en krävande utbildning till danspedagog. Därefter en omsvängning i livet och utbildning till sjuksköterska och så småningom en doktorsavhandling. Björn Tingberg verkar kunna förena hög fart med fullt fokus, vilket han har stor nytta av när han nu är med och bygger upp MIO-teamet till stöd för barn som utsatts för misshandel och övergrepp.

REPORTAGE

 • Säg hej till eHälsan!

  Det är inne med eHälsa. I april hölls för tionde året den stora Vitalismässan i Göteborg, där politiker, vårdfolk och teknikutvecklare presenterade nya tekniklösningar, diskuterade integritet, utvecklingsprojekt och tävlade om bästa häloappen. Men vad betyder egentligen eHälsa i mötet med patienten? Handlar det om bättre omvårdnad eller vård på tilltvingad distans?
 • Jakten på innovationer

  Vårdpersonal är problemlösare av rang. Numera finns ”innovationsslussar” inom landstingen, som ska fånga upp idéer och hjälpa till med produktutveckling inom vården.
 • Diabetesvård via iPad

  Fyra vårdcentraler i Norrbotten deltar i ett EU-projekt där man testar om ordinerad egenvård för diabetes- och hjärtkärlpatienter kan fungera med hjälp av datorer och iPad.
 • Flyktingar om hälsa och livskvalitet

  Analfabet, ensamstående mamma med många barn, fattig och arbetslös. Kan man ha det värre? Definitivt. Man kan leva i krig. För många somaliska kvinnor blir Sverige trots allt tryggheten när de vet att de får stanna.
 • Sjuksköterska utan gränser

  Drivkraften att arbeta internationellt, den fanns där från början, berättar Lisa Rydell. Hon är sjuksköterska och har sedan 2008 arbetat i flera projekt anordnade av Läkare Utan Gränser.

KRÖNIKA