nr 03, årgång 2011

LEDARE

 • Bristen på specialistsjuksköterskor hotar utvecklingen av vården

  Bristen på sjuksköterskor, och särskilt specialistutbildade sjuksköterskor, kommer att vara stor i framtiden. Det var en av huvudnyheterna i Dagens Eko i mitten av maj. En rimlig prognos eftersom det redan idag är en alarmerande brist på specialistutbildade sjuksköterskor i hela hälso- och sjukvården och särskilt i äldreomsorgen.

FORSKNING

 • Stor vånda inför organdonationer

  Forskaren Anne Flodén blev överraskad när hon såg svaren från enkätstudien till hälften av landets intensivvårdssjuksköterskor. Bara 48 procent litade på att man med kliniskt neuro-logisk undersökning kunde konstatera att patienten var avliden.
 • Stort lidande vid urinvägsinfektioner

  Urinvägsinfektion är den vanligaste bakteriella infektionen hos kvinnor i alla åldrar. Allra vanligast är den hos äldre kvinnor. Oftast betraktar vården denna åkomma som okomplicerad och bagatellartad. Men de återkommande infektionerna orsakar ett stort fysiskt och psykiskt lidande hos de äldre kvinnorna. Det visar Irene Erikssons avhandling.
 • Enkla åtgärder räddar höftpatienter

  Ju längre tid som patienter med höftfraktur får vänta på operation, desto fler drabbas av hjärtsvikt. Det framgår av Bodil Samuelssons doktorsavhandling. Likaså att patienterna kan slippa fasta före operation, vilket ökar deras möjligheter att återhämta sig.
 • Sjuksköterskan som gäst i hemsjukvården

  Traditionellt har hemmet varit kvinnors plats och kvinnor har traditionellt vårdat gamla och sjuka i hemmet. Vård av sjuka har blivit ett feminint kunskapsområde. Forskaren och sjuksköterskan Stina Öresland har i sin avhandling ”Nurses go visiting. Ethics and gender in home-based nursing care” undersökt vad som händer med sjuksköterskans roll när hon arbetar inom hemsjukvården.

PORTRÄTT

 • Ett meningsfullt arbete

  Förödande naturkatastrofer och brinnande krig. Arbetet som operationssjuksköterska i akuta hjälpinsatser har gett Gunnar Hagström en känsla av meningsfullhet. 50 år gammal förverkligade han en gammal dröm. Han engagerade sig i Läkare Utan Gränser och nu har han erfarenhet från både jordbävningens Haiti och krigets Libyen.

REPORTAGE

 • Tekniken flyttar gränser

  Tekniken inom vården utvecklas i en rasande fart. Vad betyder det för sjuksköterskors arbete och relationen till patienterna?
 • Avancerad teknik – men samma omvårdnad

  En stor vinst för patienterna, anser sjuksköterskan Lena Danemo om den nya hybridsal som precis har invigts på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. En korsning mellan en röntgen- och operationssal med den allra senaste tekniken.
 • Ryska sjuksköterskor mot ny yrkesroll

  Rysslands sjuksköterskor står inför stora utmaningar. Samtidigt som sjuksköterskorna söker klara regler och självständighet, ser de ut att få en vidgad roll. På Vårdcentral nummer 107 i Moskva har dörrarna öppnats för ett av sjuksköterskornas nya arbetsfält, förebyggande hälsovård.
 • Tekniken närvarande i diabetesvården

  För diabetessjuksköterskan är tekniken ständigt närvarande i vardagen. Det gäller att veta vilken utrustning som passar patienten och föreslå rätt lösning för var och en.
 • Stöd till barnen när föräldrar drabbas av allvarlig sjukdom

  När mamma eller pappa drabbas av psykisk sjukdom finns det risk att barnen far väldigt illa. De tar ofta ett orimligt stort ansvar för hem och syskon, men har själva inte alltid någon att prata med. Idag är hälso- och sjukvården skyldig att uppmärksamma och ge stöd till barn vars föräldrar drabbats av allvarlig sjukdom. En av de riktigt framgångsrika metoderna för det är Beardslees familjeintervention, som öppnar upp för samtal inom familjen. Det är en metod som även kan användas av sjuksköterskor.

KRÖNIKA