Nummer 3/2010

Patienter med svåra hjärnskador riskerar undernäring

Sid-8-9-3_2010.jpg
Den fullständiga texten finns i papperstidningen. Här följer ett sammandrag.

Många patienter med allvarlig hjärnskada blir undernärda under de första månaderna på sjukhus. Det visar sjuksköterskan Karolina Krakau i sin avhandling, framlagd vid Uppsala universitet. Eftersom rätt näring minskar nedbrytningen av kroppsvävnad efter en hjärnskada och dessutom kan påverka återhämningen är det viktigt att sjuksköterskor är uppmärksamma på att patienten har rätt energibalans, menar hon.

– Vid svåra hjärnskador är inte patienten kontaktbar under den första tiden efter skadan, säger hon. Många ligger i respirator och behöver hjälp med många funktioner. Återhämtningen kan sedan ta olika lång tid. Att nutritionen hamnar på rätt nivå är urviktigt för läkningsprocessen. I min avhandling fokuserar jag på skälen till att energibalansen äventyras hos den här patientgruppen.

I avhandlingen kartlade Karolina Krakau bland annat hur nutritionsbehandlingen hos 64 patienter såg ut under det första halvåret efter skadan eller till dess att de kunde börja äta själva. 68 procent av patienterna visade sig ha blivit undernärda under de första två månaderna efter skadan. De hade förlorat mellan 10 och 29 procent av sin ursprungliga vikt, vilket är mycket allvarligt, enligt Karolina Krakau, eftersom både hjärnan och kroppen i övrigt behöver mer energi än vanligt för att hantera läkningsprocesserna, inte mindre. Hon studerade också vilka nutritionsrutiner som fanns och hur de följdes. Även här var resultaten nedslående.

– Trots att tillgången på nutritionskompetens ofta var god, var rutinerna bristfälliga och om de fanns följdes de inte alltid. Energiförbrukningen mättes sällan och beräkningar av energiintaget hos patienterna upphörde när de började få sondmatning eller kunde äta själva. Viktkontroller gjordes oregelbundet och den information som fanns om patientens nutrition förlorades när patienten bytte enhet.

I avhandlingen utvärderade hon också olika metoder för att mäta energibalansen hos skadade patienter.


Om artikeln
Av Sara Bergqvist Månsson
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 3/10 sid 8–11