Nummer 3/2010

Patientdelaktighet på vårdpersonalens villkor

Sid-22-23-3_2010.jpg
Den fullständiga texten finns i papperstidningen. Här följer ett sammandrag.

Patienter på akutmottagningar får sällan delta i sin egen vård. Tillfälligheter avgör och bara när vårdpersonalen har tid och vill finns möjligheterna. Det framgår av sjuksköterskan Catharina Franks doktorsavhandling.

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen har patienten rätt att vara delaktig i sin egen vård. Det är också vad många vill, även om de inte alltid får chansen. På akutmottagningar saknas tiden, besluten är snabba och den patientdelaktighet det möjligen kan vara fråga om sker helt och hållet på vårdens villkor, menar Catharina Frank

Det saknas en strategi för att låta patienterna få vara med, betonar hon. Om och hur det sker handlar snarare om slumpen. Men det är inte bara personalens fel, det handlar också om organisationen, ledarskapet och att man måste förankra vårdvetenskapen i organisationen.

Ett stort problem är att vårdpersonal har en grumlig bild av vad patientdelaktighet egentligen innebär, menar hon, även om lagar och riktlinjer är tydliga. Det är till exempel vanligt att vårdpersonal tror att patientdelaktighet innebär att patienterna ska bestämma vilken vård de ska ha.

Så är det inte, menar hon, vilket också patienterna har klart för sig. Men de vill bli sedda som människor som har ett problem, inte som en diagnos eller en kroppsdel, det vill säga inte bli beskrivna som ”magen på rum 5”.

Catharina Franks forskning visar att patientdelaktighet alltid måste bestå av en ömsesidig kontakt mellan två parter och att båda parter tar initiativ och på något sätt är aktiva i samtalet.


Om artikeln
Av Lillemor Lagerdahl
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 3/10 sid 22–25