Nummer 3/2010

Omvårdnad eller Vårdvetenskap

Sid-41-3_2010.jpg

Ja, vad ska det heta egentligen, det där akademiska ämnet, den där delen av vetenskapen som härstammar från sjuksköterskans praktiska gärning? frågar sig Kent-Inge Perseius.

I framtiden bör man på varje lärosäte med helhetsgrepp ha en professor som ämnesföreträder såväl Vårdvetenskap som Omvårdnad. Studenter ska kunna välja inom vilket av dessa ämnen de vill göra t ex sina självständiga arbeten, båda jämlika vad gäller akademisk status. Sett i historiens ljus så ter sig den polarisering vi idag upplever inom utbildning av sjuksköterskor såväl onödig som enfaldig, menar han.


Om artikeln
Av Kent-Inge Perseius
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 3, 2010, på sid 41