Nummer 3/2010

Krönikespelet och nordiska hjälpen

Sid-42-43.jpg
Den fullständiga texten finns i papperstidningen. Här följer ett sammandrag.

En röd tråd i Svensk sjuksköterskeförenings historia har varit viljan att hjälpa medsystrar i andra länder, vilka drabbats av krig eller katastrofer. Under andra världskriget riktades stödet till sjuksköterskor i grannländerna. Tack vare de pengabidrag som samlades in till Nordiska hjälpen kunde föreningen skicka mat- och klädpaket till Finland, Norge och Danmark. Enskilda sjuksköterskor fick också möjlighet att komma till Sverige för vila och återhämtning. Pengarna samlades in genom återkommande upprop till föreningens medlemmar att skänka några kronor. Men också andra sätt prövades.


Om artikeln
Av Anna Götlind
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 3/10 sid 42–43