Nummer 3/2010

Karolinska satsar på säker läkemedelshantering

Sid-26-27-3_2010.jpg
Den fullständiga texten finns i papperstidningen. Här följer ett sammandrag.

Gunnel Önneholm sätter tummen mot skärmen och får tillträde till läkemedelsautomaten på avdelning N22, lungmedicin. Det ger henne möjlighet att sköta sitt jobb på ett mer patientsäkert sätt. Tack vare automaten och ett system med slutenvårdsdoser har risken för feldelning av mediciner minskat drastiskt. Till hösten införs ytterligare 22 automater på Karolinska sjukhuset.

Man vet att just fördelning och utdelning av medicin innebär en stor säkerhetsrisk för patienterna och det var också skälet till att Stina Fransson Sellgren, ställföreträdande omvårdnadschef på Karolinska Universitetssjukhuset, tog initiativ till ett omfattande utvecklingsarbete när det gäller just läkemedelshanteringen.

– Jag är ju själv gammal IVA-syrra och har sett hur lätt det kan bli fel och det har tidigare inte funnits inbyggda spärrar för att göra sjuksköterskans arbete säkrare, säger hon. Så när jag under mina resor såg hur man använde läkemedelsautomater i Spanien och dosförpackade läkemedel i USA tog jag upp en diskussion här på sjukhuset om hur vi skulle kunna använda den nya tekniken.

Avdelning N22 blev först ut och tackade ja till tre metoder att underlätta arbetet med läkemedelshantering. Idag använder man sig att färdigdoserade läkemedel för patienter som ligger inne i mer än tre dygn, läkemedelsautomater och färdigblandade antibiotikasprutor från sjukhusets apotek. Tidsvinsterna är stora och sjuksköterskorna har fått mer tid över till patientkontakter. Man har också kunnat utöka avdelningen med två sängplatser.


Om artikeln
Av Sara Bergqvist Månsson
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 3/10 sid 26–28