Nummer 3/2010

Bildterapi på frammarsch

Sid-12-13-3_2010.jpg
Den fullständiga texten finns i papperstidningen. Här följer ett sammandrag.

Forskning kring bildterapi vid Umeå universitet rankas i senaste numret av tidskriften Psycho-Oncology högst av alla bildterapistudier i världen. Bakom forskningen står bland annat sjuksköterskan Inger Öster vid institutionen för omvårdnad. I sin avhandling följde hon vilka effekter bildterapi gav för kvinnor med bröstcancer. Nu pågår uppföljningen av projektet.

Inger Öster är sjuksköterska och lektor i omvårdnad vid Umeå universitet. Hon skrev den första avhandlingen om bildterapi i Sverige 2007. Den byggde på en studie där 42 kvinnor med bröstcancer deltog i bildterapi under sex månader.

Forskargruppen intervjuade kvinnorna, använde självskattningsskalor och även dagboksanteckningar för att följa upp effekterna. Man hade också en kontrollgrupp med kvinnor med bröstcancer som inte deltog i bildterapin.

Den höga rankingen i Psycho–Oncology beror på detta upplägg med både kvalitativa och kvantitativa metoder.

Resultaten visade dessutom att kvinnorna som fått individuell bildterapi under en kort period på fem veckor faktiskt hade signifikant bättre psykiska och fysiska resurser för att hantera sin sjukdom. De upplevde mindre negativa fysiska och psykiska symptom och kände dessutom att de hade en bättre livskvalitet jämfört med kontrollgruppen.

Det har gått sex år sedan studien gjorden och en uppföljande telefonintervju med kvinnorna i båda grupperna har gjorts. Frågorna handlar om hur kvinnorna har det idag och om hur de ser på den bildterapin de fick under behandlingstiden. Svaren analyserar just nu och även om för tidigt att säga något om resultatet, enligt Inger Öster, så berättar en av kvinnorna i en intervju i Omvårdnadsmagasinet vilken stor betydelse terapin hade.


Om artikeln

Av Camilla Andersson
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 3/10 sid 12–14