Nummer 3/2010

Bara vinster med primärvårdstriage

Sid-20-21-3_2010.jpg
Den fullständiga texten finns i papperstidningen. Här följer ett sammandrag.

Ökad tillgänglighet, vård på rätt nivå, nöjda patienter och bättre arbetsmiljö är några av effekterna sedan en modell med primärvårdstriage börjat användas på Vårdcentralen Biskopsgården i Göteborg.

Modellen har använts i två år och är särskilt anpassad för primärvården. I korthet kan den beskrivas som en sorteringsguide som sjuksköterskorna använder när patienten tar kontakt med vårdcentralen, oavsett om det är per telefon eller vid ett besök.

Sjuksköterskorna utgår från 43 olika skäl att söka kontakt med vårdcentralen och beroende på patientens svar leder samtalet vidare till fler frågor. Svaren gör att sjuksköterskan kan bedöma och hänvisa patienterna till rätt vårdnivå, det vill säga till vilken yrkeskategori som passar patientens behov.

Vårdcentralen har provat modellen i flera vårdsituationer och i ett delprojekt fick sjuksköterskan sortera patienterna direkt till rehab, utan ett första läkarbesök. De fick istället träffa sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator eller psykolog. En utvärdering visade att 85 procent av dessa patienter blev färdigbehandlade där. De behövde aldrig besöka en läkare och hade inte heller behov av att få medicin eller sjukskrivas.

Cathrine Thanner, sjuksköterska och biträdande verksamhetschef, och Jörgen Thorn, läkare och verksamhetschef, har arbetat fram modellen med primärvårdstriage tillsammans. Den är medicinsk granskad för att minimera risker. Vinsterna för patienterna är uppenbara och personalen upplever även en bättre arbetsmiljö.


Om artikeln
Av Claes Hindenfelt
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 3/10 sid 20–21