Nummer 3/2008

Vård per telefon

200803sid40.jpg
Den fullständiga texten finns i papperstidningen. Här följer ett sammandrag.

En sjuksköterska som arbetar med sjukvårdsrådgivning per telefon förväntas vara effektiv och kunna koordinera såväl resurser som inflödet till sjukvården. Samtidigt bör hon ge god service och trygghet åt den hjälpsökande och kunna vårda per telefon. I en ny avhandling undersöker Monica Andersson Bäck de motstridiga krav som präglar arbetet inom sjukvårdsrådgivningen.


Om artikeln
Av Lars Bärtås
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 3/08 sid 40–43