Nummer 3/2008

Sjuksköterska i krig

200803sid22.jpg
Den fullständiga texten finns i papperstidningen. Här följer ett sammandrag.

Tjutet från larmet är öronbedövande. All personal börjar målmedvetet springa åt olika håll. – Nu är det skarpt läge, säger sjuksköterskan Anna-Lena Lindahl samtidigt som hon trär på sig sin skottsäkra väst och ställer sig i pansarvagnens lucka med sin AK5:a.

I detta reportage kan du läsa mer om hur det är att vara på utlandsuppdrag i ett krigsområde. Anna-Lena Lindahl gör utlandstjänst i Afghanistan och har tidigare arbetat i Kuwai och Liberia.

Hon betonar att jobbet inte bara innebär att utöva sitt sjuksköterskeyrke. Man är också soldat. Hon inte behövt använda sitt tjänstevapen, men måste hela tiden vara medveten om säkerhetsrisker.

Hon trivs med uppdraget i Afghanistan och känner att hon gör stor nytta, men det är svårt att vara ifrån familjen. Hon ringer varje dag och pratar med sina barn. I artikeln kan du läsa om hennes vardag under utlandstjänstgöringen och de råd hon ger andra sjuksköterskor som är intresserad av utlandstjänstgöring.


Om artikeln
Av Erik Nordin
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 3/08 sid 22–25