Nummer 3/2008

Rättspsykiatrin – mer straff än vård

200803sid8.jpg
Den fullständiga texten finns i papperstidningen. Här följer ett sammandrag.

Som ett straff, eller som förvaring. Så upplever patienter inom rättspsykiatrin vården de får. Vårdarna är fostrande och korrigerande, inte vårdande i egentlig mening. Det visat psykiatrisjuksköterskan Ulrica Hörbergs doktorsavhandling ”Att vårdas eller fostras – Det rättspsykiatriska vårdandet och traditionens grepp”.

Ulrica Hörberg ville framför allt studera hur vardagen för patienterna inom rättspsykiatrin såg ut och inte minst fråga patienter och personal hur de upplever vården. Hennes avhandling utgår från intervjuer på en av Sveriges mest bevakade rättspsykiatriska avdelningar.

Den bild patienterna och vårdarna ger liknar varandra. Patienterna berättar om en vardag där det inte är ovanligt med kränkningar och där det krävs att patienterna anpassar sig. Det gäller att göra som vårdarna vill för att slippa bestraffningar eller få förmåner.

När vårdarna beskriver sin roll talar de om en traditionell fostran där man tillrättavisar fel och uppmuntrar ett gott uppförande, menar Ulrica Hörberg. Hon menar att vårdandet är oreflekterat och motsägelsefullt och att arbetsmetoderna inte bygger på någon vetenskaplig grund. Snarare påminner de om arbetsmetoder på mentalsjukvård och fängelser förr i tiden.

Ulrica Hörberg hoppas att hennes avhandling ska leda till förändring på sikt för trots allt ska den rättspsykiatriska vården enligt lagen ha som syfte att förbättra patientens hälsa och öka livskvaliteten. Vården ska minimera risken för återfall och också hjälpa patienten att förstå sin psykiska störning. I slutändan ska patienten få hjälp till ett självständigt liv ute i samhället.


Om artikeln
Av Helena Strömblad
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 3/08 sid 8–11