Nummer 3/2008

Patientföreningar – social nätverk eller maktfaktor i vården?

200803sid44.jpg
Den fullständiga texten finns i papperstidningen. Här följer ett sammandrag.

Patienters och anhörigas röster blir allt viktigare inom vården. Och ofta företräds de av patientföreningar. Men hur fungerar föreningarna i praktiken – som sociala mötespunkter eller som en drivande maktfaktor gentemot vården? Både och, menar Sophie Werkö, som nyligen lagt fram en avhandling i företagsekonomi, där hon även tittat på föreningars roll att skapa empowerment hos medlemmarna.

Patientföreningar har fått allt mer inflytande under senare år, menar hon, och därför ville hon titta på en ”success story” – en riktigt framgångsrik organisation – för att se vilka faktorer som gav inflytande gentemot vården på lokal nivå och vad organisationen betydde för medlemmarna.

– När jag skulle välja organisation fick jag samma förslag av alla. Jag borde titta på Diabetesförbundet. De är oerhört framgångsrika på nationell nivå med ett 20-tal anställda tjänstemän och de är den enda patientorganisation som har lyckats få igenom fria läkemedel.

Förbunden tipsade henne sedan om två starka och drivande lokala organisationer, en i en storstad och en på glesbygden.

– Jag ville se i detalj hur de arbetade, hur deras agenda såg ut och vad som karaktäriserar en stark organisation, säger Sophie Werkö. Därför följde jag deras arbete under tio dagar och gjorde djupintervjuer med aktiva och styrelsemedlemmar. Jag intervjuade också ett par diabetessjuksköterskor som hjälpte organisationerna.

Hur viktiga är då organisationerna för patienternas möjligheter att kunna påverka i kontakterna med vården?

– De är mycket viktiga för medlemmarna, säger Sophie Werkö. Dels förmedlar de ju mycket kunskap och information som gör patienterna kunnigare och därmed leder till att de kan hävda sin rätt och be om det de behöver. Båda diabetesföreningarna som jag studerade hade också utbildningar för att medlemmarna skulle se sig mer som vårdkonsumenter och inte som patienter.

Nya medlemmar fick konkret hjälp i sina kontakter med vården, berättar hon. Mer erfarna patienter följde helt enkelt med som stöd.

– Man kan säga att det handlar om empowerment, att patienterna genom sitt medlemskap får bättre möjligheter att påverka sitt liv, säger Sophie Werkö.


Om artikeln
Av Sara Bergqvist Månsson
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 3/08 sid 44–45