Nummer 3/2008

Innovatör i vardagen

200803sid6.jpg
Den fullständiga texten finns i papperstidningen. Här följer ett sammandrag.

Att förändra och utveckla har alltid varit en drivkraft hos Marianne Inde, verksamhetsutvecklare i landstinget i Värmland och mamma till arbetsmodellen ”patientnärmre vård”. Hon ser sig mer som innovatör än forskare och menar att all utveckling måste börja med reflekterande samtal kring innehållet i jobbet och hur det påverkar personal och patienter.

Det handlar mycket om att ställa sig de grundläggande frågorna om varför man befinner sig på en arbetsplats, vem man är till för och vad patienterna egentligen behöver, menar hon. Ytterst handlar det om att våga reflektera och ta ansvar för att få mer tid för patienterna.

Hon har fört samman sitt synsätt i en arbetsmodell som kallas patientnärmre vård och det har blivit en modell som Marianne Inde gärna lanserar och introducerar runt om i landet. Men hennes vardag är så mycket mer. Hon är verksamhetsutvecklare i landstinget i Värmland och strävar hela tiden efter utveckling. Det handlar om att skapa meningsfullhet, menar hon.

I det arbetet är ledarskapet viktigt, betonar hon, och säger att sjuksköterskor måste bli bättre på att stå upp för sina kunskaper och även inse att man är ledare i det nära patientarbetet. För att kunna vara en god ledare krävs också stöd av organisationen.


Om artikeln
Av Lillemor Holmgren
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 3/08 sid 6–7