Nummer 3/2008

Evidensbaserad vård kräver stöttande ledning

200803sid28.jpg
Den fullständiga texten finns i papperstidningen. Här följer ett sammandrag.

Går det att arbeta evidensbaserat och leder det till en bättre omvårdnad för patienterna? Ja, menar Christel Bahtsevani vid Malmö högskola, som har tagit sig an det stora ämnet i en doktorsavhandling. Men evidensbaserade riktlinjer i vården är en förutsättning och kräver en stöttande ledning, en personalgrupp där alla är delaktiga och kontinuerlig utvärdering. Och mer forskning behövs för att bevisa nyttan av den evidensbaserade vården.

Evidensbaserad vård har blivit ett nyckelbegrepp inom omvårdnadsforskningen och den kliniska verksamheten. I korthet innebär det att all vård ska bygga på beprövad kunskap, det vill säga på bevisat effektiva metoder.

Men vad betyder det i praktiken? Hur arbetar man evidensbaserat och blir vården och omvårdnaden därmed bättre?

Evidensbaserad vård kan innebära positiva effekter för både patienterna, personal och organisation, konstaterar Christel Bahtsevani. Men det förutsätter en vilja att hela tiden ompröva det arbetssätt man använder. Man måste kritiskt värdera de rutiner man är van vid och våga lyfta blicken för att se om de egna handlingarna får det resultat som vi önskar, menar hon.


Om artikeln
Av Kerstin Hansson
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 3/08 sid 28–31