Nummer 3/2008

Äldre kvinnor med inkontinens kan få bättre stöd

200803sid12.jpg
Den fullständiga texten finns i papperstidningen. Här följer ett sammandrag.

För många är det självklart att äldre kvinnor har problem med läckande urin. Lika självklart som att skydd eller blöjor är den enda lösningen. Men så borde det inte alls vara. Äldre kvinnor kan med rätt stöd till och med slippa sin inkontinens. Men då behövs mer kunskap och rätt bemötande från vårdpersonalen, menar Ulla Lönn, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Det är vanligt att äldre kvinnor drabbas av inkontinens. Var fjärde kvinna över 80 år har besvär en gång i veckan eller oftare.

Den som drabbas ofta får stora problem i vardagen. Kanske hon inte vågar gå och handla eller undviker social umgänge med vännerna eftersom hon känner sig osäker på att hinna till en toalett i tid. Dessutom finns ju rädslan för att andra ska känna lukten.

Ulla Lönn är medicinskt ansvarig sjuksköterska och arbetar med ett projekt som går ut på att förbättra inkontinensvården i Stockholms stad. Hon vet att de drabbade kvinnorna kan få bättre hjälp än vad både de själva och personalen tror.

Rent fysiskt förändras en åldrande kropp, menar Ulla Lönn. Muskler förtvinar och ersätts av bindväv, vilket innebär att elasticiteten förändras och blåsan blir därmed inte lika följsam som tidigare. Det blir lättare att få urininfektion, vilket i sin tur kan leda till inkontinens om den inte behandlas.

Det är viktigt att kvinnor med inkontinens får hjälp med en ordentlig utredning. Det är också vikigt med och träning. Även mycket gamla kvinnor kan träna upp underslivsmuskulaturen och därmed bli bättre.

Ulla Lönn har skrivit en bok om ämnet tillsammans med journalisten Pia Carlson.


Om artikeln
Av Pia Carlson
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 3/08 sid 12–14