nr 03, årgång 2008

LEDARE

FORSKNING

 • Rättspsykiatrin – mer straff än vård

  Som ett straff, eller som förvaring. Så upplever patienter inom rättspsykiatrin vården de får. Vårdarna är fostrande och korrigerande, inte vårdande i egentlig mening. Det visat psykiatrisjuksköterskan Ulrica Hörbergs doktorsavhandling ”Att vårdas eller fostras – Det rättspsykiatriska vårdandet och traditionens grepp”.
 • Distriktssköterskornas journaler håller inte

  Distriktssköterskornas journaler har hamnat under luppen. Eva Törnvall har fokuserat sin avhandling på vad som dokumenteras i elektroniska journaler och hur informationen egentligen används av läkare och enhetschefer. ”Lagmässigt håller inte dokumentationen, säger hon. Det saknas ofta tydlig bedömning/diagnos och mål med behandlingen.”
 • Evidensbaserad vård kräver stöttande ledning

  Går det att arbeta evidensbaserat och leder det till en bättre omvårdnad för patienterna? Ja, menar Christel Bahtsevani vid Malmö högskola, som har tagit sig an det stora ämnet i en doktorsavhandling. Men evidensbaserade riktlinjer i vården är en förutsättning och kräver en stöttande ledning, en personalgrupp där alla är delaktiga och kontinuerlig utvärdering. Och mer forskning behövs för att bevisa nyttan av den evidensbaserade vården.
 • Helhetssyn ger bättre vårdtill gamla och sköra

  För att sköra äldre ska få hög livskvalitet och få den vård och omsorg de behöver krävs en helhetssyn på människan. Dessutom skulle det bli mer kostnadseffektivt. Det anser forskaren Jimmie Kristensson. – Ett sätt kan vara att låta en sjuksköterska vara en personlig länk till vård och omsorg, så kallat case management, ett annat att man skapar multiprofessionella team som är organisationsöverskridande, säger Jimmie Kristensson.

PORTRÄTT

 • Innovatör i vardagen

  Att förändra och utveckla har alltid varit en drivkraft hos Marianne Inde, verksamhetsutvecklare i landstinget i Värmland och mamma till arbetsmodellen ”patientnärmre vård”. Hon ser sig mer som innovatör än forskare och menar att all utveckling måste börja med reflekterande samtal kring innehållet i jobbet och hur det påverkar personal och patienter.

REPORTAGE

 • Äldre kvinnor med inkontinens kan få bättre stöd

  För många är det självklart att äldre kvinnor har problem med läckande urin. Lika självklart som att skydd eller blöjor är den enda lösningen. Men så borde det inte alls vara. Äldre kvinnor kan med rätt stöd till och med slippa sin inkontinens. Men då behövs mer kunskap och rätt bemötande från vårdpersonalen, menar Ulla Lönn, medicinskt ansvarig sjuksköterska.
 • Sjuksköterska i krig

  Tjutet från larmet är öronbedövande. All personal börjar målmedvetet springa åt olika håll. – Nu är det skarpt läge, säger sjuksköterskan Anna-Lena Lindahl samtidigt som hon trär på sig sin skottsäkra väst och ställer sig i pansarvagnens lucka med sin AK5:a.
 • Vård per telefon

  En sjuksköterska som arbetar med sjukvårdsrådgivning per telefon förväntas vara effektiv och kunna koordinera såväl resurser som inflödet till sjukvården. Samtidigt bör hon ge god service och trygghet åt den hjälpsökande och kunna vårda per telefon. I en ny avhandling undersöker Monica Andersson Bäck de motstridiga krav som präglar arbetet inom sjukvårdsrådgivningen.
 • Patientföreningar – social nätverk eller maktfaktor i vården?

  Patienters och anhörigas röster blir allt viktigare inom vården. Och ofta företräds de av patientföreningar. Men hur fungerar föreningarna i praktiken – som sociala mötespunkter eller som en drivande maktfaktor gentemot vården? Både och, menar Sophie Werkö, som nyligen lagt fram en avhandling i företagsekonomi, där hon även tittat på föreningars roll att skapa empowerment hos medlemmarna.

KRÖNIKA