nr 03, årgång 2007

LEDARE

FORSKNING

 • Att möta döden i hemmet – ideal och vardag

  I teorin har döende danskar rätt att själva välja var de ska dö. Samtidigt finns en föreställning om att ”den goda döden” sker i hemmet. Sjuksköterskan Mette Raunkiaer, som har skrivit en avhandling på detta tema, är tveksam till båda påståendena.
 • Svårt för äldre att komma åt sina mediciner

  Äldre människor riskerar att inte få i sig sina mediciner. Bland annat är förpackningarna ofta krångliga att få upp och doktorernas ordinationer är svåra att förstå. Många har dessutom svårt att svälja sina läkemedel visar Anna Beckman Gyllenstrands doktorsavhandling.
 • Etiska dilemman – motstridiga krav och egen moral

  Måste man ge dagen efter-piller till unga tonårstjejer om det strider mot ens reli giösa tro? Hur gör man när anhöriga kräver fortsatta vårdinsatser trots att patienten är döende? Sofia Kälvemark Sporrong har skrivit en avhandling om motstridiga krav och egen moral.

PORTRÄTT

 • ”Det behövs mer sprätt i sjuksköterskorna”

  I höstas tog Ania Willman över rodret för Svensk sjuksköterskeförening. En av hennes käpphästar är att det dagliga vårdarbetet ska bli evidensbaserat. ”Utveckling och visioner är min starka sida”.

REPORTAGE

 • Viool är hjälpen den sista tiden hemma

  Vid det avancerade hemsjukvårdsteamet Viool i Skellefteå betonas vikten av trygghet och en helhetssyn på familjer där en anhörig är svårt sjuk och befinner sig i livets slutskede. Här backar inte personalen för de svåra samtalen.
 • Allt större forskarintresse för palliativ vård

  Forskare visar ett allt större intresse för den palliativa vården. Det visar en ny kunskapsöversikt gjord av Britt-Marie Ternestedt. En stor del av forskningen handlar om cancerpatienter. Få har studerat hur det är att dö som mycket gammal.
 • Snabba beslut för sjuksköterska på larmcentralen

  Sjuksköterskorna på SOS Alarm tar hand om de svårare, vårdrelaterade nödsamtalen. De talar med hjälpsökande som kan vara mycket sjuka och medtagna. Eller anhöriga och vittnen som är oroliga, chockade, ibland desperata.
 • Yogaandning mot symtom vid hjärtsvikt

  Kan yogaandning minska symtom hos patienter med hjärtsvikt? Eller är musikterapi bättre? I en ny studie undersöker sjuksköterskan Inger Ekman, professor vid Sahlgrenska akademin, alternativa lösningar för att lindra patienters andfåddhet vid kronisk hjärtsvikt.
 • Få svenska studier om komplementär och alternativ medicin

  Än finns få svenska studier om komplementär och alternativ medicin, KAM. I en färsk kartläggning som forskare vid Osher centrum för integrativ medicin, OCIM, gjort hittades 56 studier om behandlingar. Det behövs fler högkvalitativa studier, är utredarnas slutsats.
 • Kritiken mot utbildningarna: ”Vi behöver ett bättre ledarskap”

  En stor del av landets sjuksköterskeutbildningar har fått sin examinationsrätt ifrågasatt på grund av allvarliga brister. Kerstin Segesten, professor i vårdvetenskap, var med och gjorde utvärderingen. Hon efterlyser ett bättre ledarskap.

KRÖNIKA