Nummer 3/2006

Snabbspår lindrar för patienter med höftfraktur

14-153.jpg
Den fullständiga texten finns i papperstidningen

Med nya rutiner för ambulanspersonalen kan patienter med höftfraktur få betydligt bättre vår än idag. Det visar en pilotstudie av narkossjuksköterskan Gunilla Tornberg och akutsjuksköterskan Ingela Wennman. Vård på plats när ambulansen anländer och snabbspår till röntgen ger minskad smärta, färre lyft och kortare väntan för patienten.

Både Gunilla Tornberg och Ingela Wennman har 20 års erfarenhet av akutsjukvård och i samband med en vidareutbildning för ett par år sedan blev de intresserade av att kartlägga arbetsprocessen för att effektivisera vårdkedjorna.

De har särskilt intresserat sig för höftfrakturer, en grupp som är den sjätte vanligaste orsaken till ambulanslarm. Ofta handlar det om äldre, sköra patienter, där höftfrakturen utgör ett svårt trauma.

Deras ambition var att se om transporten till röntgen – den naturliga destinationen efter akutintaget – kunde ske direkt och om det i så fall kunde påverka kvaliteten på vården.

I sin pilotstudie gjorde de en kartläggning som visade att merparten av patienterna inte fick smärtlindring i ambulansen och att det tog 5,5 timmar för dem att passera akutintag, röntgen och operation för att nå vårdplats.

Studien har lett till nya rutiner där akutvården flyttas till skadeplats och ambulans och där patienterna får ett snabbspår till räntgen utan att behöva passera akutintaget.

Rutinerna förkortar vårdtiden med två dygn, visar försöksverksamheten.


Om artikeln
Av Annelie Petersson
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 3/06 sid 14-16

Länkar & mer att läsa