Nummer 3/2006

Slopad expedition ger patientnärmre vård

34-353.jpg
Den fullständiga texten finns i papperstidningen

Sjuksköterskan måste få mera tid för att vara nära patienterna. Det var utgångspunkten för Marianne Inde när hon skapade ett arbetssätt där en receptionist tar över mycket av det administrativa arbetet från vården. Metoden kallas för patientnärmre vård och har fått snabb spridning i landet. – Det handlar egentligen om en självklarhet, att sjuksköterskan ska vara nära sina patienter den största delen av tiden, genom patientnärmre vård skapas förutsättningar till det, säger Marianne Inde.

Arbetssättet bygger på att en reception blir avdelningens sambandscentral. En undersköterska jobbar som receptionist och sköter logistiken, det vill säga tar emot alla inkommande telefonsamtal, sköter journalhanteringen och administration kring kommunal sjukvård, ronder, hemresor med mera.

Expeditionen som tidigare var sjuksköterskornas arbetsplats är borta. Istället fi nns så kallade arbetsstationer ute på avdelningen där vårddokumentation, planering och telefonsamtal som rör patienterna utförs. Detta för att patienten ska bli så delaktig som möjligt.

– Sjuksköterskan får också ett större helhetsperspektiv och lär känna patienten bättre. När en sjuksköterska säger att i dag har jag inte sett mina patienter, då är man helt fel ute, det ska


Om artikeln
Av Marie Karlson
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 3/06, sid 34-36

Länkar & mer att läsa