Nummer 3/2006

Långa perioder med klinisk utbildning och stort ansvar

22-233.jpg
Den fullständiga texten finns i papperstidningen

Blekinge Tekniska Högskola (BTH) har en sjuksköterskeutbildning som satsar på långa sammanhängande perioder med verksamhetsförlagd utbildning. Men det är inte bara antalet veckor eller dagar i klinisk verksamhet som gör den så uppskattad hos studenterna. Här får de göra en del av den på speciella avdelningar – kuber (kliniska utbildningsenheter) – på Blekingesjukhuset. Deras handledare är engagerade och stor vikt läggs vid en daglig reflektion kring arbetet. Kraven ökas successivt och när perioden närmar sig sitt slut ansvarar studenten i princip för en hel avdelning

Vi satsar på en lärande miljö med hög kvalitet i vården. Min erfarenhet säger att det tar flera veckor innan man kommer in i rutinerna på en avdelning. Därför krävs det längre perioder för att få den självkänsla som behövs för att så småningom bli redo för uppgiften, säger Gunilla Ramstedt, universitetsadjunkt och klinisk adjunkt i den verksamhetsförlagda utbildningen.

Linda Mattsson, praktiserande student termin sex, instämmer:

– Nu känner jag att alla trådar börjar knytas samman. Jag ser mer helheten kring patienten, ser hela behovet, vet vilka jag ska ...


Om artikeln
Av Titti Carlsson.
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 3/06,sid 22-24

Länkar & mer att läsa