Nummer 3/2006

Bristande säkerhet i vården

Bild-1.jpg
Den fullständiga texten finns i papperstidningen. Här följer ett sammandrag

Den bristande säkerheten i vården är ett mycket stort problem. Varje år skadas var tionde patient som vårdas på sjukhus. Flera tusen dör av de skador som vården ger. Och inte sällan ges personalen i frontlinjen skulden.

– Nu måste vi skapa ett program på nationell nivå som kan utveckla det förebyggande arbetet på ett helt annat sätt än idag och dit man anonymt kan anmäla tillbud och skador.

Det säger Synnöve Ödegård, som nyligen har lagt fram en avhandling om patientsäkerhet.

Att människor begår misstag kan aldrig undvikas helt inom vården och andra branscher, menar Synnöve Ödegård. Men det går att göra mycket mer för att förhindra att misstagen leder till allvarliga konsekvenser, inte minst genom att erkänna problemen och analysera händelser som lett till en skada. Det är också viktigt att analysera det som nästan gick fel. Då kan man förutse och åtgärda brister i vardagen och inte minst bygga in barriärer, som så långt möjligt ska hindra att misstag leder till en olycka.


Om artikeln
Av Sara Bergqvist Månsson
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 3/06, sid 8-12

Länkar & mer att läsa