nr 03, årgång 2006

LEDARE

FORSKNING

 • Bristande säkerhet i vården

  Den bristande säkerheten i vården är ett mycket stort problem. Var tionde patient som vårdas på sjukhus skadas och flera tusen dör varje år av de skador vården ger. Nu behövs en nationellt program som arbetar förebyggande, menar sjuksköterskan Synnöve Ödegård som har skrivit en avhandling om patientsäkerhet.
 • Berättelser ger ny kunskap om våld och kränkningar i särskilda boenden för äldre

  Sjuksköterskan Åsa Sandvide har studerat berättelser om våld på särskilda boenden för äldre och visar i sin licentiatuppsats att händelserna är mer komplexa än vad man först tror. Vem som är offer och förövare är inte så självklart.
 • Blinda diabetiker glöms bort

  Blinda diabetiker har svårt att klara sin egenvård och drabbas av fler följdsjukdomar. En orsak är vårdens bristande kunskap om och stöd till denna grupp. Men patienter som får stöd att ta för sig av livet klarar egenvården bättre, visat sjuksköterskan Janeth Leksell i sin avhandling.

PORTRÄTT

 • Spännande smärta

  Professor Björn Sjöström har varit huvudansvarig för kapitlet om patienterfarenheter i SBU:s stora rapport om behandling av långvarig smärta och därmed bidragit till att föra fram omvårdnadsperspektivet.

REPORTAGE

 • Snabbspår lindrar för patienter med höftfraktur

  Ambulansvård på plats och snabbspår till röntgen ger minskad smärta, färre lyft och kortare väntan för patienter med misstänkt höftfraktur. Det visar Gunilla Tornberg och Ingela Wennman i en ny pilotstudie i Göteborg.
 • Outreach nurse i Angola

  Petronella Andersdotter jobbade som outreach nurse i Angola. Stort ansvar och ett omfattande arbete med begränsade resurser gav henne livserfarenhet och större trygghet i jobbet på hemmaplan.
 • Långa perioder med klinisk utbildning och stort ansvar

  På BTH i Blekinge satsar sjuksköterskeutbildningen på långa sammanhängande perioder av verksamhetsförlagd utbildning. Med engagerade handledare och daglig reflektion ökar kraven successivt och i slutet av perioden ansvarar studenterna i princip för en hel avdelning.
 • Högskolan i Borås - Doktorandfabriken

  Sju disputationer på tio månader. Kanske har Borås Sverigerekord för en högskola trots att man inte ens har en egen forskarutbildning. Istället har doktoranderna fått sin forskarexamen på olika universitet i landet.
 • Slopad expedition ger patientnärmre vård

  Om en receptionist tar över mycket av det administrativa arbetet från vården får sjuksköterskan mer tid för patienten. Det är grundtanken i arbetssättet patientnärmre vård. Intervju med Marianne Inde och reportage från vårdens vardag.

KRÖNIKA

 • Att åldras

  Ellen Hollender Bergman, 86, är författare och regissör. I den nyutkomna ”Tre frågor” frågar hon både okända och kända personer, som Ingmar Bergman och Erland Josephson, vad de tänker om döden.