Nummer 2/2019

Sexualitet och barnafödande komplicerat för kvinnor som lever med HIV

Den medicinska utvecklingen har gått framåt. Kunskapsläget har däremot inte alltid hängt med. Det innebär att kvinnor med hiv (humant immunbristvirus) lever kvar med ett stigma grundat på omgivningens okunskap om hiv. – Kvinnor med hiv kan känna sig utsatta, fyllda med skuld och skam. Men att våga skaffa barn, gör att de kan känna sig stärkta som kvinnor, säger Ewa Carlsson-Lalloo.

Ewa Carlsson-Lalloo har i sin avhandling ”Sexuality in women living with HIV” undersökt hur kvinnor med hiv upplever sin sexualitet och sitt barnafödande.

– Det visade sig att gamla föreställningar om smittsamhet gör sexualitet och barnafödande komplicerat för kvinnor som lever med hiv. Jag blev förvånad över att bördan av smittsamheten var så tung. Även om många personer som lever med hiv idag har en virusnivå som, tack vare en effektiv behandling, inte går att spåra hade kvinnorna i studien ändå starka upplevelser av sin smittbarhet.

Att smittskyddslagens föråldrade skrivning och krav kan påverka dem negativt är en annan av hennes slutsatser. Lagen kan tyckas föråldrad jämfört med en del andra länder, till exempel tillåts inte kvinnor med hiv att göra IVF, in vitro-fertilisering.

– Vårdpersonals kunskap, öppna frågor och stödjande inställning har stor betydelse för livskvalitén, säger Ewa Carlsson-Lalloo.

Om artikeln
Av Pia Vingros
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 2/19 sid 10–13

Det här är en sammanfattning av artikeln. Den fullständiga texten finns i tidningen. Tidningen ingår i medlemskapet i Svensk sjuksköterskeförening. Du kan också prenumerera på tidningen.