Nummer 2/2019

Omvårdnadens nestor

Omvårdnadens nestor

Astrid Norberg har tagit stora kliv i sitt liv. Sin personliga resa började hon för 80 år sedan i den samiska släkten i Malå i Västerbotten och karriärmässigt beskriver hennes CV en makalös gärning. Inte minst hur hon har varit med och byggt upp ämnet omvårdnad till en akademisk nivå och lagt grunden för hela den moderna sjuksköterskeutbildningen och omvårdnadsforskningen. Och forskar gör hon fortfarande, har just kvalat in som professor emerita i ytterligare två år vid Umeå universitet.

Astrid Norberg fyller 80 år i början av april och för några veckor sedan kom beskedet att hon kommer att få Umeå universitets förtjänstmedalj 2019.

För att vara en av de riktiga tungviktarna inom omvårdnadsforskningen både i Sverige och internationellt är hon påfallande jordnära. Ger hela tiden exempel från sjuksköterskans vardag och möte med patienterna, den viktiga lyhördheten, vardagliga situationer som att äta, få hjälp med såromläggningar men också om en djupare etik.

Den där nära omvårdnaden är viktig för henne. Hon har inte gjort all denna forskning enbart för teoriernas egen skull utan för att vara med och stödja sjuksköterskorna i deras förståelse för vad som är en god omvårdnad.

– I sjuksköterskerollen är bemötandet och intresset för patienten viktigt. Om vi inte utgår från den person vi har framför oss kan vi aldrig skapa en personcentrerad och jämlik vård och verkligen hjälpa henne eller honom. Då hjälper det inte hur mycket vi har forskat och hur erfarna vi är.

Hon tar två av sina pågående forskningsprojekt som exempel: att leva med kronisk sjukdom och att leva med svår demenssjukdom. Båda är växande grupper inom vården och hon har haft sitt fokus där under många års forskning vid framför allt Umeå universitet men även Ersta Sköndal Bräcke högskola i Stockholm.

Om artikeln
Av Sara Bergqvist Månsson
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 2/19 sid 6–8

Det här är en sammanfattning av artikeln. Den fullständiga texten finns i tidningen. Tidningen ingår i medlemskapet i Svensk sjuksköterskeförening. Du kan också prenumerera på tidningen.