Nummer 2/2018

Tillbaka till naturen

Artikeluppslag
Det här är en sammanfattning av artikeln. Den fullständiga texten finns i tidningen. Tidningen ingår i medlemskapet i Svensk sjuksköterskeförening. Du kan också prenumerera på tidningen.

Silje Gustafsson har alltid varit intresserad av egenvård. Som distriktssköterska tyckte hon om att ge patienterna råd och 2016 kom hennes doktorsavhandling ”Egenvård vid lindrig sjukdom”. Nu ska hon i ett nytt forskningsprojekt studera hur människor i glesbygd tar till egenvård.

När Silje Gustafsson fick en doktorandtjänst vid Luleå tekniska universitet 2010 beslutade hon sig för att undersöka hur människor tänker kring egenvård.

Det visade sig att äldre människor var tryggare med egenvård än yngre och att familj och vänner var viktiga vid egenvård. Men det var bara kvinnor som tillfrågades om råd i familjen eller bland vännerna, aldrig män.

Många vände sig till mammor och svärmödrar. Även om de intervjuade sökte mycket information på nätet om sjukdomar så litade de inte alltid på den informationen utan följde i större utsträckning råden som de hade fått av sjukvården via telefon eller vid ett besök.

Det visade sig vara lättare att utöva egenvården om patienterna samtidigt hade kontakt med sjukvården.

– Slutsatsen i min avhandling är att egenvård är så mycket mer än bara avsaknad av medicinsk vård. Egenvård är i stället en egen form av omvårdnadshandling, där man behöver se längre än bara till praktiska och medicinska behov och möta personens underliggande behov av tröst, stöd och trygghet.

Det tar längre tid och kräver större kompetens att ge kunskap till patienterna än att bara ge dem en läkartid. Sjukvården har en stöttande roll för att ge patienterna möjligheter till egenvård och göra dem trygga.

En annan del av forskningsprojektet handlar om hur människor använder naturen för att främja hälsa.

– Människorna i Norrbotten har nära tillgång till naturen. Vi vill veta hur de använder den och vad den betyder för dem. Vi tänker bland annat på hur naturen kan användas till återhämtning till exempel vid stressrelaterade symptom eller vid långvarig sjukdom.

 

Om artikeln
Av Ann-Katrin Öhman
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 2/18 sid 6–9