Nummer 2/2018

Patienter med cancer söker gärna information på nätet

Artikeluppslag
Det här är en sammanfattning av artikeln. Den fullständiga texten finns i tidningen. Tidningen ingår i medlemskapet i Svensk sjuksköterskeförening. Du kan också prenumerera på tidningen.

För att vårdresurserna ska räcka när de äldre i befolkningen blir allt fler kommer internetbaserat stöd att bli vanligare. Då gäller det att hitta metoder för att kunna ge rätt stöd i rätt tid till dem som verkligen behöver det, vid till exempel cancersjukdom.

– Tanken med studien var att titta på två korta instrument med tillräcklig hög sensitivitet och specificitet för att fånga in patienter med ångest- och depressionssymptom.

Instrument som samtidigt klarar av att urskilja dem som inte har symptom. Och som kan användas online.

I en delstudie tillfrågades cancerpatienter mer konkret om hur de använde internet, vilken typ av sidor de har besökt, hur ofta de hade gjort det och hur värdefullt de ansåg att det var.

Studien visade att det var vanligt att söka information om hälsofrågor på internet, 76 procent gjorde det.

Men det fanns skillnader mellan olika grupper.

– De som var yngre, hade en partner och högre utbildning var i högre utsträckning internetanvändare, jämfört med de som var äldre och hade lägre utbildning.

Kanske inte så oväntat. Men det innebär att det finns klyftor som måste överbryggas.

– Det finns ett digitalt gap i och med att en starkare grupp – som kanske inte har samma behov av vård – klarar bättre av att söka efter den, än de som mest av alla behöver vård. Det är en utmaning. Vi måste räkna med att hjälpa till i grupper där det av olika skäl finns barriärer.


Om artikeln
Av Helena Östlund
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 2/18 sid 26–28