Nummer 2/2018

Nyttigt examensarbete

Artikeluppslag
Det här är en sammanfattning av artikeln. Den fullständiga texten finns i tidningen. Tidningen ingår i medlemskapet i Svensk sjuksköterskeförening. Du kan också prenumerera på tidningen.

Spännande att skriva en uppsats om utmaningar i vården och bidra till förbättringsarbetet där, säger Kajsa Klashed, som läser sjätte terminen på sjuksköterskeprogrammet i Göteborg.

Lena Hagelqvist och Helle Wijk är initiativtagare till projektet med verklighetsbaserade studentuppsatser. Lena Hagelqvist, som också är ansvarig för kliniskt basår och en av lärarna i kursen i förbättringskunskap berättar om bakgrunden till projektet:

– När jag läste studenternas uppsatser inför examination, noterade jag hur många bra idéer de hade. När jag frågade om deras chefer på vårdenheterna kände till deras förslag till förbättringsarbete, blev svaret nej, berättar Lena Hagelqvist.

Det tyckte hon var ett stort slöseri. Hon ville att Sahlgrenska Universitetssjukhuset skulle ha glädje av studenternas arbeten.

Hösten 2017 informerades alla studenter som skulle skriva examensarbeten. Salen blev snabbt fullsatt.

– Vi berättade om den nya trestegsraket vi skapat, ett examensarbete baserat på en frågeställning från en vårdavdelning där de sedan gör sin långa verksamhetsförlagda utbildning, VFU. Som tredje steg bidrar de med sin uppsats till vårdens förbäförbättringsarbete, säger Helle Wijk.

 

Om artikeln
Av Pia Vingros
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 2/18 sid 18–20