Nummer 2/2018

Internetstöd mot depression vid hjärtsvikt

Artikeluppslag
Det här är en sammanfattning av artikeln. Den fullständiga texten finns i tidningen. Tidningen ingår i medlemskapet i Svensk sjuksköterskeförening. Du kan också prenumerera på tidningen.

Det går att påverka den psykiska hälsan för personer med hjärtsvikt och depression, genom att erbjuda internetstödd kognitiv beteendeterapi (IKBT) som är direkt anpassad till den här patientgruppen. Med ganska enkla medel och förhållandevis liten vårdinsats kan man påverka de här drabbade människorna i positiv riktning, menar sjuksköterskan och forskaren Johan Lundgren.

Johan Lundgren visar att nästan 40 procent av de personer som vårdats på sjukhus för hjärtsvikt har depressiva symtom vid utskrivningen.

– Den högsta risken för att läggas in på sjukhus igen eller dö fanns hos dem som var deprimerade.

En viktig del av hans avhandlingsarbete blev en interventionsstudie med ett nätbaserat KBT-program (IKBT), som han tillsammans med sina forskarkolleger anpassade till just denna patientgrupp. En kontrollgrupp hade tillgång till en modererad diskussionsgrupp på nätet. Data om depressiva symtom, hälsorelaterad livskvalitet och hjärtrelaterad ångest samlades in före och efter interventionerna i de båda grupperna.

IKBT-programmet fungerade. De depressiva symptomen minskade tydligare bland deltagarna än bland dem i kontrollgruppen. 

– Det är viktigt att ha med patientutbildande delar i IKBT-programmet, eftersom de som har goda kunskaper om sin egen hälsoproblematik också är bättre på att egenvård och att följa behandlingar.

I en intervjustudie berättade några av deltagarna om sina erfarenheter av programmet. För dem var det flexibelt, förståeligt och tryggt och hjälpte dem att hantera livet på ett bättre sätt.

Johan Lundgren tycker att hans viktigaste resultat är att det är värt att göra något för den här gruppen och att det går att påverka den psykiska hälsan i den här gruppen.

 

Om artikeln
Av Charlotte Cronquist
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 2/18 sid 22–25