Nummer 2/2018

Aktiverande datorspel bra för personer med hjärtsvikt

Artikeluppslag
Det här är en sammanfattning av artikeln. Den fullständiga texten finns i tidningen. Tidningen ingår i medlemskapet i Svensk sjuksköterskeförening. Du kan också prenumerera på tidningen.

Att motivera hjärtsviktspatienter till egenvård är en viktig men svår uppgift för sjukvården. En pusselbit kan vara att låta patienterna spela aktiverande datorspel i hemmet. Det ger ökat välbefinnande, bättre självförtroende och fysisk funktionsförmåga.

De båda sjuksköterskorna och professorerna Anna Strömberg och Tiny Jaarsma vid Linköpings universitet började därför för några år sedan att fundera på hur hjärtsviktspatienter kunde aktiveras på ett lockande och enkelt sätt i hemmet.

Anna Strömberg och Tiny Jaarsma började fundera på någon form av datorspel där deltagarna rör sig, så kallad excergaming. Spelformen utövas via en spelkonsol, till exempel Nintendo Wii, och skulle kanske kunna verka lockande och ha positiva effekter för personer med hjärtsvikt.

Den randomiserade studien inleddes 2013 och har nu avslutats med drygt 600 deltagare från sex länder: Sverige, Italien, Nederländerna, Tyskland, USA och Israel. Hälften av deltagarna fick spela Nintendo Wii 30 minuter om dagen medan den andra hälften fick individuella träningsråd.

Resultaten visar att de som spelade Wii 30 minuter om dagen klarade av att gå klart längre än de som inte spelat Wii.

I höstas presenterade de studiens resultat vid en hjärtkonferens i Barcelona. Responsen var positiv.

 

Om artikeln
Av Johan Granath
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 2/18 sid 40–42