Nummer 2/2017

Peer learning på frammarsch

Studenter som tillsammans handleder varandra inför nya uppgifter. Är det ett sätt att höja kvaliteten i den verksamhetsförlagda utbildningen? Peer learning, som den pedagogiska modellen heter, är på stark frammarsch på landets sjuksköterskeutbildningar, menar Elisabeth Carlson på Malmö Högskola. Tillsammans med två kollegor leder hon återkommande workshops om modellen.

Peer betyder ”min jämlike” och grundtanken med pedagogiken är att två personer på samma utbildningsnivå ska samarbeta på ett prestigelöst sätt och att de ska tillägna sig ny kunskap tillsammans med och av varandra.

Elisabeth Carlson beskriver hur det kan gå till. Två studenter på termin två får i uppgift att sköta förberedelserna för att sätta en kateter och går tillsammans igenom och förbereder vilket material som ska plockas fram, vilka hygienrutiner som gäller och hur patienten ska förberedas på situationen.

Efter att ha redogjort för sin plan för handledaren och fått feedback, ska uppgiften utföras. Självklart är handledaren med under detta moment.

I efterhand analyserar man vad som gick bra och vad som hade kunnat göras bättre. Studenterna reflekterar först tillsammans om det de har varit med om och pratar sedan med sin handledare.

– Det handlar alltså inte om att handledaren ska frånsäga sig sitt uppdrag, betonar Elisabeth Carlson.

Hon och hennes forskarkollegor Marie Stenberg och Frida Nygren, vid institutionen för vårdvetenskap vid Malmö högskola leder flera forskningsprojekt om peer learning. De arrangerar också workshops om modellen för kliniska handledare och utbildningsrepresentanter från hela Sverige.

Om artikeln
Av Sara Bergqvist Månsson
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 2/17 sid 14–16

 

Det här är en sammanfattning av artikeln. Den fullständiga texten finns i tidningen. Tidningen ingår i medlemskapet i Svensk sjuksköterskeförening. Du kan också prenumerera på tidningen.