Nummer 2/2017

Bra vårdmöte ger snabbare återhämtning

Ett bra bemötande i vården kan främja hälsa och välbefinnande för personer med långvariga sjukdomar. ”Det ger både dem och deras närstående energi och styrka att hantera sjukdomen. Min avhandling visar hur avgörande vårdpersonalens bemötande är”, säger Anna Nygren Zotterman.

I avhandlingen har hon intervjuat såväl distriktssköterskor som patienter med långvariga sjukdomar och deras närstående. För patienterna innebar goda vårdmöten att de kände sig välkomna och att de möttes med respekt, vänlighet och mänsklighet. Det gav dem mer energi och bidrog till att de återhämtade sig snabbare.

Det var också viktigt för patienterna att personalen såg dem som unika personer genom att se deras behov och lyssna till dem, inte bara se till deras mest nödvändiga behov. Att bli respektlöst bemött minskade deras tillit till vården. Goda vårdmöten gav dem däremot styrka att hantera sina dagliga liv.

Doktorsavhandlingen visar hur viktigt vårdmötet är för patienternas hälsa och välbefinnande och hur mycket vårdmötena faktiskt betyder för patienter och deras närstående, menar Anna Nygren Zotterman.

Om artikeln
Av Ann-Katrin Öhman
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 2/17 sid 30–33

Det här är en sammanfattning av artikeln. Den fullständiga texten finns i tidningen. Tidningen ingår i medlemskapet i Svensk sjuksköterskeförening. Du kan också prenumerera på tidningen.