Nummer 2/2017

Att drabbas av en andra hjärtinfarkt

Kvinnor får sin andra hjärtinfarkt mycket tätare inpå den första än män. Det skiljer hela 17 månader mellan könen. ”Vården borde uppmärksamma kvinnorna på att risken för dem är större att drabbas av en andra hjärtinfarkt inom kort”, säger Ulrica Strömbäck, doktorand i omvårdnad vid Luleå tekniska universitet.

Ulrica Strömbäck är mitt i sitt avhandlingsarbete och har nyligen fått en artikel publicerad, författad tillsammans med Åsa Engström, professor i omvårdnad, Irene Vikman, lektor i fysioterapi och Dan Lundblad, docent i kardiologi.

I den berättar hon om resultatet av en studie av patienter som har fått en andra hjärtinfarkt, utifrån data hämtade från Monica-registret. Sammanlagt gäller det drygt tusen personer, varav två tredjedelar var män.

Studien visar att kvinnorna får sin andra hjärtinfarkt betydligt tidigare än män och också att riskfaktorerna överlag väger tyngre för kvinnor än män. Det är farligare för en kvinna att till exempel ha högt blodtryck, diabetes eller att röka.

Ulrica Strömbäck drar slutsatsen att kvinnor därför behöver ett starkare stöd och behandling av riskfaktorer. Det är bland annat viktigt att sluta röka. Men verkligheten är en annan. 24 procent av kvinnorna och 20 procent av männen rökte när de fick sin andra hjärtinfarkt.

Hon efterfrågar en mer personcentrerad vård efter en första hjärtinfarkt, för att stötta patienterna till nödvändiga livsstilsförändringar.

Om artikeln
Av Ann-Katrin Öhman
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 2/17 sid 18

 

Det här är en sammanfattning av artikeln. Den fullständiga texten finns i tidningen. Tidningen ingår i medlemskapet i Svensk sjuksköterskeförening. Du kan också prenumerera på tidningen.