Nummer 2/2015

Utökat ansvar på akuten

201502sid28.jpg
Den fullständiga texten finns i papperstidningen. Här följer ett sammandrag.

– Det är roligare att gå till arbetet nu när jag har eget ansvar! Sjuksköterskan Kenneth Jönsson gör hela bedömningen av akutpatienter med lindriga besvär. Vinsten är kortare väntetid för patienterna och en ny karriärväg för erfarna sjuksköterskor.

Sahlgrenska universitetssjukhusets akutmottagning arbetar efter en ny modell för att korta väntetiderna sedan årsskiftet. Modellen går ut på att en erfaren specialistsjuksköterska tar hand om patienter med problem som bedöms som okomplicerade och lindriga besvär. Arbetssättet innebär att dessa patienter inte behöver träffa läkaren om det inte behövs och därmed blir väntetiden på akuten kortare.

I det här reportaget berättar specialistsjuksköterskan Kenneth Jönsson om sina uppgifter. De patienter som han möter är utvalda efter särskilda kriterier som man har kommit överens om. De kan till exempel ha råkat ut för en allergisk reaktion eller söker kanske akut vård för en sårskada eller infektion. I de fallen kan Kenneth Jönsson själv göra en bedömning av vårdbehovet och om det behövs boka röntgen, undersökningar eller blodprov.

För sjuksköterskan blir det nya arbetssättet mer stimulerande, menar han, inte minst för att han får använda sin kompetens på ett nytt sätt. Dessutom blir patienterna lättade över att de får vård snabbare. I den vanliga prioriteringen på akuten hade de annars fått vänta eftersom eftersom allvarligt sjuka och skadade patienter prioriteras först.

Den arbetsmodell som nu testas på Sahlgrenska sjukhuset har sin förebild i det som utomlands kallas nurse practitioner. Det är en yrkesroll där sjuksköterskan har en fördjupad utbildning och därför kan arbeta mer självständigt.


Om artikeln
Av Pia Vingros
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 2 2015, sid 28–29