Nummer 2/2015

Socialstyrelsens hygienföreskrifter

201502sid20.jpg
Den fullständiga texten finns i papperstidningen. Här följer ett sammandrag.

Skyddshandskar, smycken, kläder, huvudduk. Vilka anpassningar måste man egentligen göra enligt Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien? Gäller reglerna för alla yrkesgrupper, arbetsplatser och i alla situationer i vården? Axana Haggar, utredare på Socialstyrelsen, reder ut begreppen och berättar om de nya föreskrifterna som är på gång.

– Hälso- och sjukvårdslagen säger att vården ska utföras med god hygienstandard och Socialstyrelsen har utfärdat föreskrifter om vad det innebär för arbetet i vården, säger Axana Haggar, med dr inom infektionsmikrobiologi och Socialstyrelsens utredare på området.

Framför allt handlar de föreskrifterna om handhygien, som man vet är avgörande för att minska smittspridningen, och även om arbetskläder och när skyddsutrustning ska användas.

Föreskrifterna gäller i alla situationer där personalen ger patienten vård och behandling (patientnära arbete), oavsett om man är sjuksköterska, klinikchef, kurator, sjukgymnast eller något annat.

– Men självklart inte om man bara tar i hand och sitter ned för ett samtal, säger Axana Haggar.

Socialstyrelsens föreskrifter bygger på evidens, det vill säga det som olika forskare och beprövad erfarenhet har säkra svar på.

Det finns bra evidens för att handhygien minskar smittspridning och därför innehåller föreskrifterna noggranna regler om hur handtvätt och desinfektion ska gå till och att personal som ger vård och behandling inte får ha ringar, klockor och andra smycken på underarmarna, vilket försvårar rengöringen.

– Örhängen, piercingsmycken och halsband säger vi inget om. Och det finns ingen evidens för att huvudduk och hår sprider smitta, så det tar föreskrifterna inte upp, säger Axana Haggar.

De nya föreskrifterna kommer däremot att ha med regler om att personalen av hygienskäl ska ha korta, omålade naglar som inte är konstgjorda. Långa och konstgjorda naglar är svårare att hålla rena.

Utöver Socialstyrelsens föreskrifter kan arbetsgivaren besluta om egna hygienregler som personalen måste följa och det är inte ovanligt att den typen av lokala anvisningar är mer detaljerade och att de till exempel tar upp andra områden som att långt hår och skägg ska fästas upp, att till exempel en huvudduk ska fästas på ett speciellt sätt eller att skärpta hygienrutiner om mun- och andningsskydd ska följas i vissa situationer.

På vissa arbetsplatser har arbetsgivaren även synpunkter på om personalen får ha piercingar och var piercingar i så fall är tillåtna. Reglerna kan se olika ut i olika organisationer.

Även Vårdhandboken och Sveriges Kommuner och Landstings olika skrifter ger råd om viktiga hygienrutiner för att minska infektioner.

SKL har bland annat lagt till en klädregel om att långt hår och skägg ska vara uppsatt. Det handlar framför allt om att hår inte ska hänga ned i sår eller i arbetsytan, menar Eva Estling som arbetar med patientsäkerhetsfrågor på SKL.

– Det handlar om sunt förnuft och om att håret inte ska hindra en korrekt behandling eller kännas otrevligt för patienten och inte om exakt hur långt håret får vara.


Om artikeln
Av Sara Bergqvist Månsson
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 2 2015, sid 20–21