Nummer 2/2015

Rapport vid sängkanten förbättrar vården

201502sid42.jpg

Ökad delaktighet, bättre kommunikation och minskad risk för missförstånd är några av vinsterna med att använda en relativt ny form av överrapportering som sker inne hos patienten. På Akademiska Barnsjukhuset i Uppsala finns de svenska pionjärerna på området och här ser man bara fördelar med den patientcentrerade rapporteringen.

I det här reportaget berättar specialistsjuksköterskorna Liselott Pettersson och Nina Wallin hur de fick chefens uppdrag att utveckla arbetssättet med överrapportering vid sängkanten. Sedan 2010 arbetar avdelningen nu med denna metod.

Rapporten sker vid skiftbytet varje eftermiddag. All personal gör först upp om ansvarsfördelningen och går igenom de olika patienternas namn, ålder, diagnos och kontaktorsak. Resten av överrapporteringen sker inne på salen och där är patienten i centrum.

Den sjuksköterska som har tjänstgjort under dagen leder samtalet med patienten, föräldrarna och kvällens sjuksköterska och undersköterska. Tillsammans går de igenom det som har hänt under dagen och vad som väntar dagen efter. Till hjälp finns en strukturerad rapporteringsmall så att information inte glöms bort.

Personalen ser till att alltid vara vänd mot patienten för att skapa delaktighet och patienten fått komplettera personalens information under rapporteringen.

Ibland har personalen fel och då är det viktigt att patienten rättar. Patienterna kan också ta egna initiativ eller berättar hur saker egentligen ligger till. Om man sköter överrapporteringen utan patienternas medverkan finns risken att det är irrelevant information som dominerar. Det nya arbetssättet kräver dock att personalen koncentrerar och minimerar rapporteringstiden som ibland kan bli lite väl lång.

Intresset för patientcentrerad rapportering sprider sig nu till andra delar av landet.


Om artikeln
Av Pia Hellsing
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 2 2015, sid 42–43