Nummer 2/2015

Livslångt lärande vid diabetes

201502sid24.jpg
Den fullständiga texten finns i papperstidningen. Här följer ett sammandrag.

Att leva med en livslång sjukdom som diabetes innebär ett ständigt lärande. Det är en lärandeprocess där sjuksköterskan, förutom den rent medicinska funktionen, även kan ha en viktig pedagogisk roll. Det visar Åsa Kneck i sin avhandling ”Living with diabetes – a lifelong learning process”, där hon har följt 13 personer med diabetes under tre års tid.

Lärande vid diabetes kan handla om att prioritera så att livet känns meningsfullt, menar Åsa Kneck. Det är att hitta en balans mellan sjukdomens krav och att ändå kunna leva ett bra liv.

I sin avhandling visar hon på vikten av en personcentrerad vård och uppföljning över tid. En personcentrerad vård innebär att man utgår från personens egna upplevelser, erfarenheter och förståelse av sjukdomen.

– Vi kan inte förutse vilka behov av lärande som finns efter olika lång tid, vi måste möta patienterna där de befinner sig.

I Sverige är det cirka 365 000 personer som lever med diabetes, typ 1 eller typ 2. Det är en sjukdom som innebär nya behov och krav, som personen måste lära sig att hantera. Ofta innebär det både kroppsliga och sociala förändringar och inte minst en förändrad självbild. Vardagen påverkas med nya rutiner som kan handla om att ändra kost, börja träna och ändra sin livsföring. Hur personen lär sig att leva med sin sjukdom är viktigt för känslan av att må bra och att ha kontroll över sitt liv.

Avhandlingen består av fyra studier, där den första handlar om hur lärandet ser ut hos de personer som nyligen fått sin diagnos medan den andra studien beskriver lärandet efter tre år.

Den tredje studien visar olika mönster i lärandet över tre års tid och den fjärde studien betydelsen av situationer som kan trigga lärandet.


Om artikeln
Av Margareta Andersson
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 2 2015, sid 24–27