Nummer 2/2015

”Låt mig bli delaktig”

201502sid46.jpg
Den fullständiga texten finns i papperstidningen. Här följer ett sammandrag.

Hälften av patienterna med tjock- och ändtarmscancer behöver mer information för att hantera första tiden hemma.

– De får inte tillräckligt med information om smärtbehandling, kost, sömn eller planeringen för den fortsatta behandlingen av sjukdomen.

Det berättar sjuksköterskan Maria Lithner som nyligen disputerade med avhandlingen ”Let me be part of the plan – Experiences of information and information needs after colorectal cancer surgery”.

Patienter som opererats för tjock- och ändtarmscancer vårdas allt kortare tid på sjukhus, ofta bara två till fyra dagar. Därför är det extra viktigt att vardagen hemma fungerar bra, både för patienten och för anhöriga som förväntas hjälpa patienten.

Maria Lithner har därför ställt sig frågan om de får tillräcklig information för att klara de första kritiska veckorna i hemmet. Hon kommer fram till att såväl patienter som närstående vill vara mer delaktiga i själva utskrivningsprocessen och kunna påverka vilken information de får och hur de ska få den.

De bör bland annat känna till det mest grundläggande som smärtbehandling och när de ska tillbaka till sjukhuset för återbesök. Men den informationen hade inte alltid gått fram, visar hennes avhandling. För patienterna var det också viktigt hur informationen gavs, att de kunde sitta ned i lugn och ro och få ställa sina frågor.


Om artikeln
Av Charlotte Rudenstam
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 2 2015, sid 46